Historisk arkiv

Bedre lovregulering av større utbyggingsprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal komme med forslag til hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. – Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass dette utvalget så raskt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalget skal levere sin rapport før sommeren 2018.

Utvalget skal tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Opprettelsen av ekspertutvalget ble varslet i forbindelse med ny lov om eierseksjoner som ble lagt fram før jul i fjor.

I større utbyggingsprosjekter vil banken normalt kreve at utbygger må forhåndsselge en viss andel av boligene for å få byggelån. For å kunne innfri bankens krav, deler utbygger gjerne prosjektene opp i flere byggetrinn. Dette er ikke nødvendigvis det beste for de fremtidige beboerne, ettersom de da går glipp av stordriftsfordelene ved å være ett stort sameie. Forvaltningskostnadene per bolig er gjennomgående større i små sameier enn i store. Utvalget skal se nærmere på om det ikke vil være både i utbyggernes og boligkjøpernes interesser med lovendringer som gjør det mer attraktivt for utbyggerne å organisere utbyggingsprosjektet sitt under ett. Det kan bety at for eksempel regnskapsførsels- og vaktmestertjenester kan kjøpes for større prosjekter, og dermed blir rimeligere for alle parter.

– Det er viktig å vurdere om vi kan gjøre det raskere og rimeligere å bygge, også i større utbyggingsprosjekter. Jeg ser frem til å høre hvilke forslag utvalget har til hvordan vi kan løse disse utfordringene, sier Sanner.

Utvalget skal først og fremst foreslå endringer i eierseksjonsloven. Utvalget kan imidlertid også foreslå endringer i andre lover, dersom det er nødvendig for å avskaffe hindre for effektiv og god eiendomsdannelse.

– Dette er et sterkt utvalg med relevant fagbakgrunn og erfaring. Utvalget vil bli ledet av førsteamanuensis ved det juridiske fakultetet i Oslo, Herman Bruserud, sier Sanner.

Utvalgets sammensetning er som følger:

  1. Leder: Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo.
  2. Advokat og partner Camilla Kristiansen Lunne, advokatfirmaet Schjødt.
  3. Daglig leder Yngve Fløisand, PrivatMegleren Nyeboliger Bergen.
  4. Prosjektleder Hege Annie Tryggestad, Veidekke Eiendom.
  5. Jurist Helge Aamoth, OBOS' kontor i Follo.

Utvalgets mandat (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00