Historisk arkiv

Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Jeg ser frem til at det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir realisert til sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg i oppdrag å fullføre arbeidet med det midlertidige minnestedet.

Statsbygg fikk i juli 2017 i oppdrag å planlegge etableringen av det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. 20. desember 2017 presenterte Statsbygg sitt forslag til midlertidig minnested. Dette skal plasseres på Johan Nygaardsvolds plass ved Lindealléen og være ferdig før 22. juli 2018.

– Det er viktig for oss alle, og særlig de som ble sterkt berørt av terrorhandlingene 22. juli 2011, at vi får på plass nasjonale minnesteder hvor vi kan sørge, savne og samles om de verdiene som ble angrepet, sier Jan Tore Sanner.

– Statsbyggs forslag er et verdig og sterkt konsept som tar i bruk åstedet på en fin måte, sier Sanner.

Konseptet er også godt tilpasset den fremtidige byggeaktiviteten med det nye regjeringskvartalet. Nasjonal støttegruppe etter 22. juli og AUF er involvert i arbeidet med midlertidig minnested gjennom en referansegruppe. I referansegruppen er det også representanter for ansatte i departementene, minnestedsfaglig kompetanse og kunstfaglig kompetanse ved KORO.

Forslaget fra Statsbygg er at navnene på de drepte 22. juli 2011 skal fremkomme på minnestedet. Bruk av navn må godkjennes av de pårørende. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil kontakte de pårørende for å innhente slikt samtykke.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00