Historisk arkiv

Startskudd for innovasjonsløft i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag går startskuddet for regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor. – Kommunene og staten må finne smartere, mer effektive og bedre måter å løse velferdsoppgavene på. Vi inviterer derfor til en åpen prosess, der vi vil ut og møte miljøer som kan gi viktig innspill til arbeidet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

I dag 19. mars samles over 250 ansatte i stat og kommune, sosiale entreprenører og private aktører til oppstartmøte for å dele erfaringer og eksempler på innovasjon som har gitt bedre tjenester.

Samlingen markerer startskuddet for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Ulike aktører vil vise frem noe av det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor.

– Innovasjon handler i stor grad om mennesker og om hvordan både medarbeidere og ledere kan få til endringer. Vi både må og vil etablere en kultur for innovasjon, slik at offentlig sektor kan møte innbyggernes, næringslivets og samfunnets behov på en god måte, sier Mæland.

Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020.

– Dette er starten på et veldig viktig arbeid. Jeg gleder meg til å reise rundt i landet for å få innspill til hvordan kommunene og staten kan tenke nytt og jobbe smartere. Dette skal ikke være et skrivebordsprodukt, sier Mæland.

Det er flere grunner til at det trengs et innovasjonsløft i offentlig sektor. Oljeinntektene går ned. Vi går gjennom et grønt skifte og det blir flere eldre per yrkesaktiv.

– Samtidig øker innbyggernes forventninger til hva det offentlige kan tilby. Vi må sette innbyggerne i sentrum, vi må møte innbyggerne med en dør inn, og der ulike tiltak og tjenester sees i sammenheng, sier Mæland.

Hun trekker frem Asker som et godt eksempel på en kommune som ved hjelp av enkle virkemidler løser komplekse utfordringer for familier og ungdommer. Ved å samle hjelpere i og utenfor kommunen, tenke helhet og lage en investeringsplan sammen med innbyggeren, kan den enkelte gå fra en veldig vanskelig situasjon til å mestre livet sitt.

Monica Mæland hos Asker velferdslab
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sammen med investeringslederne Marlen Langeland Hagen (t.v.) og Britt Laurendz (t.h.) i Asker velferdslab. Foto: Svein Ivar Fors, Asker kommune

– Sammen får teamet i kommunen og innbyggeren oversikt over utfordringer, mål og drømmer, og det tas beslutninger der og da. Asker velferdslab er ikke et nytt kontor, men en helt ny måte å jobbe på til det beste for innbyggeren, sier Mæland.

– Flere kommuner og offentlige virksomheter tenker i dag nytt og innoverer, men det er fremdeles mye mer som kan gjøres. Jeg ser derfor frem til å få innspill til hvordan vi kan lære av hverandre og bygge videre på det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres i offentlig sektor i godt samspill med markedet, sier Mæland.

For mer informasjon om arbeidet, se http://nettsteder.regjeringen.no/innovasjonioffentligsektor/

Nett-tv Innovasjonsløft i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her