Forsiden

Historisk arkiv

Fire nyskapingsprosjekter får støtte fra Difis StimuLab

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi vil støtte virksomheter som våger å tenke nytt og teste ut nye måter å jobbe på. Derfor har regjeringen tildelt ti millioner kroner i 2018 til statlige virksomheter og kommuner som vil innovere i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i forvaltningen, gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers.

Det er Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som velger ut prosjektene, og i dag ble det kjent hvilke første fire prosjekter som kommer med i StimuLab, og som gis en støtte på i alt 6,2 millioner kroner.

– Siden oppstarten har StimuLab bidratt til ny kunnskap om hvordan offentlig sektor kan sette brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen. En viktig forklaring er at StimuLab legger stor vekt på å bruke mye tid og ressurser i tidligfasen av prosjektet. Det gjør virksomhetene tryggere på å utvikle helhetlige løsninger som treffer brukerne og faktisk svarer på deres behov, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Her er de fire prosjektene:

  • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonalbiblioteket utvikle et felles system for produksjon, lagring, gjenfinning, tilgjengeliggjøring og formidling av kunnskapsdokumenter i forvaltningen.
  • Nittedal kommune ønsker reduksjon av bilbruk og økning av miljøvennlig transport innenfor kommunegrensen, og vil gjennom et offentlig/privat-samarbeid etablere et fleksibelt og alternativt transporttilbud for innbyggerne.
  • Nav Skedsmo vil sammen med Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune utvikle en digital løsning som gir brukerne enkel oversikt og tilgang til egen økonomisk informasjon. Prosjektet ønsker også å se på muligheten for å koble ulike hjelpetiltak opp mot en ny digital løsning.
  • Fjell, Sund og Øygarden skal slå seg sammen til nye Øygarden kommune og vil bruke denne muligheten til å utforske hvordan de kan samordne tjenester til utsatte barn og unge og deres pårørende.

Se Difis presentasjon av prosjektene

Bildet viser prosjektleder Linda Marie Skalde, NAV Skedsmo, statsråd Monica Mæland og direktør i Difi Steffen Sutorius.
Prosjektleder Linda Marie Skalde, NAV Skedsmo, statsråd Monica Mæland og direktør i Difi Steffen Sutorius. Foto: Difi

– Difi har plukket ut viktige og samfunnsnyttige prosjekter. De vil nå få støtte til å ta i bruk innovative metoder for å utvikle helhetlige tjenester som er bra for brukerne, og som gir effektiv ressursbruk i forvaltningen, sier Mæland.

Tidligere i år gikk startskuddet for regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding i 2020.

StimuLab, som er en videreføringen og utvidelse av Stimuleringsordningen i Difi, er et viktig virkemiddel i innovasjonsarbeidet. Etter prøveperioden i 2016-2017 er ordningen blitt varig fra og med 2018. Budsjettet er økt fra fem til ti millioner kroner årlig. Ordningen er utvidet til å dekke både stat og kommune (ikke bare stat). Difi samarbeider med DOGA om ordningen.

De resterende 3,8 millioner kronene vil bli fordelt etter en ny søknadsrunde etter sommeren.

Det er etablert en egen nettside hvor du kan følge regjeringens arbeid med innovasjon i offentlig sektor.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00