Historisk arkiv

Ber om innspill til strategi for kunstig intelligens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup ønsker innspill til regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI). – Jeg har allerede møtt mange spennende miljøer og virksomheter som har gitt verdfulle bidrag, men håper enda flere vil gi innspill til dette viktige arbeidet, sier Astrup.

Informasjon om arbeidet så langt, hvordan Norge samarbeider med internasjonale aktører på feltet og innspill som allerede har kommet inn, er samlet på en egen nettside: regjeringen.no/KI-strategi. Her finner du også informasjon om hvor du kan sende dine innspill.

– Kunstig intelligens vil gi oss mulighet til å løse oppgavene våre på helt nye måter. Samtidig reiser kunstig intelligens en rekke problemstillinger knyttet til etikk og personvern. Jeg ønsker å få innspill til hvordan Norge kan utnytte kraften i kunstig intelligens, både i næringslivet og i offentlig sektor, sier Astrup.

Departementet vil bruke tiden frem mot sommeren 2019 på å innhente innspill fra næringsliv, akademia og organisasjoner. I denne perioden mottar vi også skriftlige innspill fra andre som ønsker å bidra.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00