Historisk arkiv

Forslag til ny valglov overlevert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag blir valglovutvalgets forslag til ny valglov overlevert til kommunal- og moderniseringsministeren. Utvalget har vurdert den norske valgordningen, herunder inndelingen av valgdistrikter, regler for personvalg, og problemstillinger knyttet til klageadgang.

Valglovutvalget ble oppnevnt 21. juni 2017 og fikk mandat til å vurdere alle sider av den norske valgordningen og hvordan valg gjennomføres i Norge.

− Valgloven og valgordningen var moden for en helhetlig gjennomgang. Utvalget har gjort en omfattende jobb når de har gjennomgått alle de sentrale reglene for valg. Jeg ser frem til å lese utredningen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). 

Utvalget består av 18 medlemmer. Ni av dem er fra partiene som er representert på Stortinget, resten er personer med solid fagkompetanse innen jus, statsvitenskap, IT-sikkerhet og praktisk valggjennomføring.

I mandatet ble utvalget spesielt bedt om å se på klageordningen ved valg. Norge har tidligere fått kritikk fra OSSE om at klageordningen ikke er i samsvar med internasjonale konvensjoner.

− Det er et mål at regelverket vårt følger internasjonale standarder. Jeg er derfor glad for at utvalget har sett nærmere på klageordningen og hvordan den kan gjøres bedre, sier Astrup.

Utredningen blir nå sendt ut på høring, med høringsfrist 31. desember 2020.   

− Jeg håper mange kommuner og fylkeskommuner leverer høringssvar. Det er de som møter velgerne i valglokalene og gjennomfører stemmegivningen og opptellingen. Deres innspill blir verdifulle når vi skal følge opp utredningen, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil, på bakgrunn av utredningen og høringsrunden, fremme en proposisjon med forslag til ny valglov for Stortinget. Flere av forslagene vil kreve endring av Grunnloven. En ny valglov kan dermed tidligst tre i kraft til stortingsvalget i 2025.

− Nå har vi et grunnlag for en åpen og bred debatt om hvordan valg skal gjennomføres i fremtiden. Jeg ser frem til den videre prosessen, sier Astrup.

Se pressemelding fra valglovutvalget

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00