Historisk arkiv

Norge rykker opp på pallen i digitaliseringsmesterskap i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-EUs nye tall om digital modenhet i EU/EØS-landene viser gledelig fremgang for Norge. Vi rykker opp fra femte til tredje plass, tett bak Finland og Sverige. Og sammen med Danmark er vi best på nettilgang og bruk av internettjenester i hele Europa. Regjeringens digitale satsing gir resultater, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

DESI – Digital Economy and Society Index, publiseres annethvert år av Europakommisjonen. Indeksen måler fremdrift på fem hovedområder – utbredelse av bredbånd og mobilnett, bruk av Internett i husholdninger, digital kompetanse, digitalisering i næringslivet og digitale offentlige tjenester.

Årets indeks viser klar fremgang for Norge på områdene utbredelse av bredbånd og mobilnett, offentlige digitale tjenester og digital kompetanse. Vi har stabilt høy bruk av Internett, men klar framgang på bruk av videosamtaler og økt bruk av sosiale plattformer.

-Indeksen viser at Norge har den høyeste internettbruken i befolkningen blant alle europeiske land og har sammen med Danmark den beste mobil- og bredbåndstilgangen. I tillegg har vi særlig god fremgang på digitale offentlige tjenester til næringslivet – et område der vi er i toppklassen i verdenssammenheng, ikke minst på grunn av Altinn, sier Helleland.

Regjeringens satsing på flere IKT-studieplasser har gitt resultater i form av flere uteksaminerte kandidater, noe som gir Norge et byks på human kapital-delen av indeksen.

-Det er svært gledelig at vi igjen er på digitaliseringstoppen i EU, og at Norge gjør fremgang på sentrale områder som digital kompetanse, bredbånd og mobiltilgang, 5G og offentlige digitale tjenester til næringslivet. Dette gir oss et godt utgangspunkt til videre digitalisering av Norge for økt verdiskaping og sysselsetting, særlig nå når vi skal løfte oss etter pandemien, sier Helleland.

I DESI-indeksen scorer Norge høyest blant alle EU/EØS-land på delindeksene "use of internet services", og sammen med Danmark scorer vi også høyest på "connectivity", dvs. nettilgang og bruk av internettjenester. Norge gjør det spesielt godt på underkategoriene "Fixed very high capacity network coverage" som omfatter fiberbredbånd og kabel-TV-nett, og "5G readiness" som måler i hvilken grad aktuelt frekvensspektrum er gjort tilgjengelig for markedsaktørene.

-Gode mobilnett og raskt bredbånd blir stadig viktigere både for næringsliv og for folk flest. Betydningen av den digitale infrastrukturen har vært spesielt tydelig i den situasjonen vi har vært i de siste månedene. Uten gode nett ville langt mer av samfunnet ha stoppet opp og vi ville ikke klart å holde viktige funksjoner i gang på den måten vi har gjort, sier Helleland.

Regjeringen har satt som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om bredbåndshastighet på 100 megabit per sekund innen utgangen av 2020. Nkoms siste kartlegging av bredbåndsdekningen i Norge (2019) viser at vi er på god vei til å nå dette målet. Regjeringen jobber med en ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon som vil legges frem rundt årsskiftet.

Se Digital Economy and Society Index her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00