Historisk arkiv

Ny eID utviklet på rekordtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EØS-borgere som er koronapermittert fra jobb i Norge kan nå logge seg på fra sitt hjemland og søke om dagpenger. På rekordtid har Digitaliseringsdirektoratet etter forespørsel fra NAV fått på plass en ny elektronisk ID til formålet. «MinID Passport» er basert på maskinlesing av pass, ansiktsgjenkjenning og autentisering på en måte som ikke er gjort tidligere.

Koronakrisen har medført at mange utenlandske statsborgere har måttet forlate arbeidsplassen i Norge og reise hjem. I likhet med norske arbeidstakere kan de ha rett på dagpenger. For å kunne få utbetaling, må man ha en elektronisk ID (eID), for eksempel BankID, for å logge seg på til NAV gjennom ID-porten. Men en slik eID er det mange utenlandske arbeidstakere som ikke har.

- Koronakrisen har digitalisert Norge i rekordfart. Næringslivet og offentlig sektor har snudd seg rundt og funnet nye løsninger. I dag har vi lansert MinID Passport som vil hjelpe mange av våre utenlandske arbeidstakere i en vanskelig tid. Digitaliseringsdirektoratet, NAV og private samarbeidspartnere har gjort en fantastisk utviklingsjobb, og løst et problem på en måte som ikke har vært gjort før, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Statsråden fikk i dag demonstrert løsningen, som er en videreutvikling av MinID, hos Digitaliseringsdirektoratet.

I slutten av mars gikk Digitaliseringsdirektoratet i gang med å utvikle en ny eID-løsning basert på at brukerne benytter sin egen smarttelefon til å gjennomføre skanning av eget pass og ansiktsgjenkjenning. Halvannen måned senere er pilotløsningen «MinID Passport» testet, godkjent og klar til bruk.

- Det er både moro og givende at vi har fått dette på plass gjennom tett faglig samarbeid med flere aktører. Våre folk i Digitaliseringsdirektoratet har samarbeidet med Skatteetaten, NAV og leverandøren Nets AS, og det har også vært samarbeid med Buypass som nå tar i bruk den samme passleseren, sier digitaliseringsdirektør Steffen Sutorius.

Peker framover

Gevinsten er opplagt for arbeidstakere i utlandet som nå kan søke dagpenger slik de har rett til, og den gir også gevinster i forvaltningen som uten en slik ny eID ville måttet behandle alle sakene manuelt.

– Ved siden av å skulle håndtere en eksplosiv vekst i antall dagpengesøknader har NAV på svært kort tid måttet endre eksisterende ordninger og innføre stønader til livsopphold til ulike grupper. Vi er derfor svært glad for at denne løsningen nå er på plass, noe som letter både situasjonen for denne brukergruppen og saksbehandlingen av disse sakene, sier økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i NAV.

I tillegg er den tekniske løsningen et gjennombrudd for en ny metode å utstede elektroniske ID på og som innebærer at man ikke trenger å møte opp fysisk for å få en slik ID.

- Norge er første land i Norden som bruker maskinlesing og teknologi for ansiktsgjenkjenning på denne måten. Den såkalte eIDAS-forordningen i EU åpner for å utstede eID basert på fjernautentisering, og dette er ventet å bli tatt i bruk av flere land i tiden som kommer, sier Sutorius.

Viktige digitale fellesløsninger

- MinID Passport er en av flere nye digitale løsninger som på kort tid er utviklet for å løse utfordringer under koronakrisen. Dette viser at vi og våre samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor evner å snu oss rundt og levere brukertilpassede løsninger når behovene oppstår, sier avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Digitaliseringsdirektoratet.

Direktoratet forvalter flere nasjonale digitale fellesløsninger som er en del av den digitale grunnmuren for offentlig sektor. Dette omfatter eksempelvis ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn som gjør det mulig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner å logge seg på offentlige tjenester i Norge. Digitaliseringsdirektoratet har 380 ansatte med avdelinger i Leikanger, Brønnøysund og Oslo.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00