Historisk arkiv

En bærekraftig og innovativ offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi har vært opptatt av å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv ved å ta i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Men endringer kommer ikke av seg selv. Siden 2013 har vi jobbet systematisk med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I heftet "En bærekraftig og innovativ offentlig sektor" presenteres resultater av regjeringens innsats på moderniseringsfeltet fra 2016 til 2021.

Heftet inneholder både den overordnede politikken som ligger bak endringene, og konkrete eksempler på hva regjeringen har gjennomført.

- Heftet viser hvilke konkrete valg og politiske prioriteringer som er gjort. Vi har tatt politiske grep for mer målstyring og mindre detaljstyring i offentlig sektor. Det viktigste er at vi leverer gode tjenester – ikke hvordan vi organiserer oss, sier Astrup.

Noen eksempler i heftet handler om å effektivisere staten og offentlig sektor slik at ressurser frigjøres og kan brukes til prioriterte oppgaver. Andre eksempler handler om tiltak som gir forenklinger og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

- Jeg håper heftet kan brukes til inspirasjon for videre arbeid i både privat og offentlig sektor, sier Astrup.

I 2016 presenterte regjeringen resultater av moderniseringsarbeidet fra 2013-2016 i heftet "Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres". Det kan du finne her:

Offentlig sektor fornyes, forenkles og forbedres - regjeringen.no