Historisk arkiv

En bærekraftig og innovativ offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen er opptatt av gode tjenester til innbyggere og næringsliv

I 2016 presenterte vi resultater av moderniseringsarbeidet fra 2013 til 2016.

Nå presenterer vi resultater av regjeringens innsats på moderniseringsfeltet fra 2016 til 2021.

Heftet "En bærekraftig og innovativ offentlig sektor" inneholder både den overordnede politikken som ligger bak endringene, og konkrete eksempler på hva regjeringen har gjennomført. Noen eksempler handler om å effektivisere staten og offentlig sektor slik at ressurser frigjøres og kan brukes til prioriterte oppgaver. Andre eksempler handler om tiltak som gir forenklinger og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Se heftet "En bærekraftig og innovativ offentlig sektor" her.