Historisk arkiv

Utvalg skal gjennomgå embetsmannsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Embetsmenn utgjør en liten, men sentral gruppe av statens ansatte. Nå skal et utvalg ledet av tingrettsdommer Lucy Terese Smith Ulseth vurdere ordningen.

– Mens regelverket for andre ansatte i staten er grundig vurdert og endret en rekke ganger, ble de grunnleggende bestemmelsene knyttet til embetsmenn fastslått allerede i Grunnloven i 1814. Det er med andre ord på høy tid med en gjennomgang av embetsmannsordningen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

Grunnloven forutsetter at det skal finnes et embetsverk. Med "embetsmann” menes en ansatt i staten som er utnevnt av Kongen i statsråd som embetsmann. Formålet med embetsmannsordningen er å sikre embetsmennene en viss uavhengighet i utøvelsen av embetsfunksjonene. Embetsmenn kan ikke sies opp, men må eventuelt avskjediges.

Skal vurdere ordningen

Utvalget skal blant annet vurdere om hensynene som begrunnet innføringen av ordningen fortsatt gjelder i dag, vurdert på bakgrunn av utviklingen i samfunnet, staten og arbeidslivet for øvrig. Statsansatteloven, som ble vedtatt i 2017, har ført til at det har oppstått nye ulikheter mellom embetsmenn og øvrige statsansatte.

– Dette er en spennende og viktig jobb. Det er lenge siden embetsmannsordningen har vært vurdert. Nå får jeg sammen med et kompetent utvalg, mulighet til å foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av alle sider ved ordningen, sier Lucy Terese Smith Ulseth, tingrettsdommer og leder av utvalget.

Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som har erfaring fra forvaltningen, politiske embeter, akademia og politisk styrte virksomheter utenfor staten.

Utvalget består av:

  • Lucy Terese Smith Ulseth, tingrettsdommer, Oslo (leder)
  • Bjørn Trygve Grydeland, cand.polit, Bærum
  • Haakon Stephen Bruun-Hanssen, admiral(p), Vestby
  • Bjørn-Inge Larsen, spesialrådgiver, Oslo
  • Helga Pedersen, ordfører, Tana
  • Tine Eidsvaag, førsteamanuensis, Bergen
  • Turid Moldenæs, professor, Tromsø
  • Herlof Nilssen, spesialrådgiver, Randaberg
  • Christl Kvam, kommunedirektør, Gjøvik
  • Torunn Elise Kvisberg, lagdommer, Lillehammer

Les mer om utvalgets mandat her(pdf)

For presse:

Ta kontakt på telefon 22 24 25 00 eller på ke@kmd.dep.no