Historisk arkiv

Høringsmøte om ny åndsverklov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har invitert til høringsmøte om ny åndsverklov mandag 23. januar 2017.

Nett-tv Høringsmøte om ny åndsverklov

Se sendingen her

Se sendingen her

Høringsmøtet vil finne sted i R5 Auditoriet, Akersgata 59, Oslo, fra kl. 12:30-15:30. Møtet vil bli sendt direkte på Nett-TV.

Møtet arrangeres for at høringsinstansene skal få mulighet til å utdype sine høringssvar – gjerne sett i lys av de øvrige høringssvarene som har kommet inn. Det forventes at de som vil holde innlegg tar sikte på å utdype – ikke gjenta, sine høringssvar.

På grunn av mange påmeldte må det settes en taletidsbegrensning på 5 minutter. Se listen for de organisasjoner som kommer med innspill.

Program

12.30 – Innledning ved statssekretær Bård Folke Fredriksen
12.40 – Første runde med høringsinnspill
13.50 – Pause
14.05 – Andre runde med høringsinnspill
15.30 – Avslutning

På grunn av sikkerhetskontrollen i R5 ber vi alle møte i god tid. 

Taleliste

Cato Strøm - TONO
Harald Holter - BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Mathias Lilleengen - Den norske forleggerforening
Edvard A. Tveten - Discovery Networks Norway
Caroline Ekström - Epidemic Sound
Olav Øen - Feelgood Scene Film & TV AS
Harry Bjerkeng - Fellesorganisasjonen Foto-Norge
Frank O. Anthun - Forskerforbundet
Elin Aamodt - GramArt
Martin Grøndahl - Gramo
Øystein Rudjord - IFPI NORGE
Nils Olav Mevatne - Institusjonsfotografene
Yngve Slettholm - Kopinor
Monica Syrdal - Kabel Norge
Pernille Arneberg Børset - MBL
Hedda Baumann Heier - Motion Picture Association v/ Advokatfirmaet
imonsen Vogt Wiig AS
Hallvard Oftebro - MTG
Kai Robøle - Musikkforleggerne
Bjørn Alexander Brem - Norsk Filmforbund og Norske filmregissører
Hege Iren Frantzen - Norsk Journalistlag
Ika Kaminka - Norsk Oversetterforening
Cathrine Nagell - Norwaco
Olav A. Nyhus - NRK
Øystein Flagstad - Rettighetsalliansen
Jerome Franck-Sætervoll - RiksTV AS
Tomas Myrbostad - TV2
Torbjørn Urfjell - Virke Produsentforeningen 

Bakgrunn

Høringsfristen på utkast til ny åndsverklov gikk ut i september 2016. Høringssvarene kan du lese her

Kulturdepartementet har etter høringsfristens utløp mottatt flere henvendelser fra høringsinstanser som ønsker å møte Kulturdepartementets politiske ledelse for å utdype sine skriftlige høringssvar. På dette felles høringsmøtet gis de som ønsker det en slik anledning.

Det legges opp til et åpent høringsmøte med bred deltagelse fra rettighetshaverorganisasjoner og brukerinteresser. Avhengig av antall påmeldte vil taletiden den enkelte høringsinstans har til rådighet kunne bli begrenset til 5 minutter.

Høringsmøtet er fulltegnet og påmeldingen er stengt.
Nærmere program vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen.