Høring - forslag til ny åndsverklov

Kulturdepartementet sender med dette et forslag til ny åndsverklov på høring. Forslaget skal erstatte gjeldende åndsverklov (lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2016

Vår ref.: 16/1857

Forslaget til ny åndsverklov inneholder endringer både når det gjelder reglenes innhold, samt språk og struktur. Hovedreglene og prinsippene som gjeldende lovgivning er bygget på, vil imidlertid videreføres. Innspillene i forbindelse med departementets seminar om ny åndsverklov i juni 2015 har vært viktige bidrag i arbeidet med lovforslaget. Forslaget til ny lov tar sikte på å klargjøre og forenkle reglene for bruk av åndsverk, basert på at det skal være en rimelig balanse mellom rettighetshavernes og brukernes interesser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringen er åpen også for andre enn dem som står på høringslisten.

Ny høringsfrist er 1. september 2016.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Bengt O. Hermansen (e.f.)
avdelingsdirektør

Constance Ursin
underdirektør

Abelia

Akademikerne

Altibox

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge

Creative Commons Norge

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske ballettskole

Den norske Dommerforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Det Norske Komponistfond

Discovery Networks Norway

Domstoladministrasjonen

Elektronikkbransjen

Elektronisk Forpost Norge

Facebook

Fellesorganisasjonen Foto Norge

Finansdepartementet

FolkOrg

Fond for utøvende kunstnere

FONO

Forbrukerrådet

Forbundet Frie Fotografer

Forskerforbundet

Forsvarsdepartementet

Fribit

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Get

Google Norge

Grafill – Norske grafiske designere og illustratører

GramArt

Gramo

Helse- og omsorgsdepartementet

Hørselshemmedes Landsforbund

IFPI Norge

IKT-Norge

Innovasjon Norge

Institusjonsfotografene

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kopinor

KS

Kunnskapsdepartementet

Kunstnernettverket

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen – LO

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group

Motion Picture Association v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)

Musikernes fellesorganisasjon

Musikkfondene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

NextGenTel

NONA – The Norwegian Online News Association

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

Nordic Screens

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges museumsforbund

Norsk Artistforbund

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk Filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Filmklubbforbund

Norsk forening for jus og edb

Norsk Journalistlag

Norsk Komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk Kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Oversetterforening

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rockforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske filmbyråers forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

NORWACO

NRK AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon  - NHO

Olje- og energidepartementet

P4 Radio Hele Norge

Patentstyret

Platearbeiderforeningen

Produsentforeningen Virke

Rettighetsalliansen

Riksarkivet

Riks TV AS

Samferdselsdepartementet

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Tegnerforbundet

Tele2

Telenor

TONO

TV 2 AS

Unge Kunstneres Samfund

Universitets- og høgskolerådet

Utenriksdepartementet

Virke kunnskap og teknologi

Virke Produsentforeningen

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund