Historisk arkiv

Hele landet synger "Ja, vi elsker" på 17. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Klokka 13:00 på nasjonaldagen blir det salutt frå ni av Forsvarets anlegg, frå Fredriksten festning i sør til Vardøhus festning i nord. - Rett etterpå går vi ut i vinduet, på balkongen eller i hagen for å synge "Ja, vi elsker dette landet" samstundes, oppmodar kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

17. maitog på Karl Johan, med folk og flagg i forbrunnen og slottet i bakgrunnen.
Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet

Sjølv om 17. maifeiringa blir annleis i år, skal vi framleis heidre Grunnlova, fridomen og demokratiet vårt.

"Ja, vi elsker dette landet" har åtte vers, men klokka 13 syng vi vers 1, 7 og 8. Teksten finn du her:

Ja, vi elsker dette landet

Vers 1:

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.

Vers 7:

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ud.
Alt hvad fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Vers 8:

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet 
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson
Musikk: Rikard Nordraak

Her kan du øve på nasjonalsongen og andre kjære 17. mai-songar saman med Det Norske Solistkor (på Facebook)