Historisk arkiv

Tilskudd til 18 nye frivilligsentraler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet støtter 18 nye frivilligsentraler i 2015. Blant disse er det 10 kommuner som vil få tilskudd til frivilligsentral for første gang. Etableringstilskuddet til nye frivilligsentraler er på 155 000 kroner.

- At det etableres nye frivilligsentraler viser at frivilligheten prioriteres lokalt. Kommunene har en nøkkelrolle i lokal frivillig virksomhet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som er åpne for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet. Sentralene knytter mennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og samarbeid med det offentlige i lokalmiljøet.

- Stortinget har vedtatt at tilskuddet til frivilligsentralene bør overføres til kommunene som del av kommunereformen. Kommunene kjenner lokalmiljøet, mulighetene og utfordringene best. Med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det ligge til rette for en videreutvikling av ordningen i tråd med lokale tradisjoner og behov, sier kulturministeren.

De 10 nye kommunene som får tilskudd til frivilligsentral i 2015 er Råde, Dovre, Lardal, Fyresdal, Froland, Flora, Nesset, Agdenes, Flatanger og Kautokeino.

Fylkesoversikt over frivilligsentraler med etableringstilskudd i 2015:

 

Østfold

Råde Frivilligsentral, Råde kommune

Akershus

Borgen Nærmiljøsentral, Asker

Oppland

Dovre Frivilligsentral, Dovre kommune
Gjøvik Frivilligsentral, avd. Hunndalen, Gjøvik kommune
Gjøvik Frivilligsentral, avd. Øverby, Gjøvik kommune

Buskerud

Hole Ungdoms Frivilligsentral, Hole kommune

Vestfold

Lardal frivillighetssentral, Lardal kommune

Telemark

Klyve Nærmiljøsenters, Skien kommune
Fyresdal Frivilligsentral, Fyresdal kommune

Aust-Agder

Tyholmen frivilligsentral, Arendal kommune
Froland frivilligsentral, Froland kommune

Hordaland 

Grønn frivillighetssentral Landås, Bergen kommune

Sogn og Fjordane

Flora frivillegsentral, Flora kommune

Møre og Romsdal

Nesset Frivilligsentral, Nesset kommune

Sør-Trøndelag

Agdenes Frivilligsentral, Agdenes kommune

Nord-Trøndelag

Flatanger Frivilligsentral, Flatanger kommune
Skorovas Liv frivilligsentral, Namsskogan kommune

Finnmark   

Kautokeino Frivilligsentral, Kautokeino kommune