Historisk arkiv

Arkivlovutvalget har overlevert sin utredning til Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Arkivlovutvalget overleverte i dag sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet var til stede under overrekkelsen.

Chaffey, Grande og Reusch under overleveringen. Chaffey og Grande holder mobilene sine i hendene med den digitale versjonen av utredningen.
Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande mottar utredningen fra utvalgsleder Christian Reusch. Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

– Arkivloven har ikke holdt tritt med digitaliseringen. Jeg er opptatt av åpenhet i det offentlige og at det vi gjør kan etterprøves. Når forvaltningen arbeider digitalt, må vi sikre dette på nye måter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Utvalget har utarbeidet et utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivloven fra 1999. Formålet med å sette ned utvalget var å gjennomgå og revidere det juridiske rammeverket for dokumentasjon og arkiver i samsvar med signaler i stortingsmeldingen om arkiv Meld. St. 7 (2012-2013) - Arkiv.

– En ny arkivlov dreier seg om mer enn kulturvern. Arkivloven er også viktig digitaliserings- og forvaltningspolitisk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil være medspiller i oppfølgingen av utredningen etter høringen, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

–  Jeg ser frem til gode diskusjoner om arkiv og jeg håper på stort engasjement i den offentlige debatten om utvalgets rapport, avslutter kultur- og likestillingsministeren.