Historisk arkiv

Lovendring om tiltak mot pengespillreklame

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Vedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. – Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å gi Medietilsynet nye verktøy for å stanse reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. – Her lytter vi til de som har et problemfylt forhold til pengespill, og til deres pårørende, sier statsråden.

– Hittil har vi ikke hatt de nødvendige verktøyene for å håndheve reklameforbudet overfor de utenlandske aktørene. Men med denne bestemmelsen får Medietilsynet hjemmel til å pålegge netteiere og nettdistributører en plikt til å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill, forklarer Raja.

Etter pengespilloven er det allerede forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Men forbudet har hittil ikke kunnet anvendes overfor aktører som er etablert i utlandet. I en nylig publisert befolkningsundersøkelse trekkes nettopp reklame frem som en faktor som bidrar til å øke problemspill. 

Ett av funnene i undersøkelsen er at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame

Lovforslaget fikk mange positive reaksjoner i høringsrunden. Flere høringsinstanser har pekt på at endringene vil få stor betydning for personer som har et problematisk forhold til pengespill.

12. mai vedtok Stortinget regjeringens forslag om å innta en egen bestemmelse i kringkastingsloven som gir Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.