Historisk arkiv

Forskrifter til nye stimuleringsordninger på over 1,1 milliarder kroner for idrett og frivillighet sendes på høring til organisasjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Vi hadde alle håpet at situasjonen skulle være mer normal når kalenderen viste 2021, selv om det er lys i enden av tunnelen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Det er viktig at vi fortsetter å støtte idretten og frivilligheten gjennom denne krevende tiden, slik at det er mulig å skape aktivitet som er tilpasset smittesituasjonen. Derfor vil vi regjeringen bruke hele 1,185 milliarder kroner til nye støtteordninger for idretten og frivilligheten de neste 6 månedene, og regelverket for ordningene sendes nå på høring til organisasjonene, sier kultur- og likestillingsministeren.

Det foreslås to nye støtteordninger, begge med varighet fra 1. januar til og med 30. juni:

  • Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi: Dette er en ordning som skal stimulere til at idrettsarrangementene som det er stor interesse for i befolkningen skal kunne arrangeres så tilnærmet normalt som mulig. Disse arrangementene samler tusenvis av tilskuere selv om de fleste nå må følge med foran skjermen.
  • Stimuleringsordning for idrett og frivillighet: Denne ordningen skal favne hele bredden av frivilligheten og idretten, og vil gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernsbestemmelsene. Om lag en tredjedel av midlene i denne ordningen vil kunne fordeles raskt ved å bruke allerede innrapporterte opplysninger fra organisasjonene. Sentralleddene til organisasjonene må melde inn behov på vegne av underledd for å kunne motta midler på denne måten. Resten av midlene fordeles i en søknadsbasert ordning.

– Jeg vil takke for at vi har mottatt en rekke innspill fra idretten og fra frivillig sektor i arbeidet med å utforme ordningene. Dette har hjulpet oss til å forstå utfordringene sektoren står overfor. Flere av forslagene er innarbeidet i ordningene, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Etter at frivilligheten har kommet med sine innspill i høringsprosessen, må ordningene godkjennes av ESA, EFTAs overvåkningsorgan. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil forvalte ordningene.

Mottatte innspill

Abelia (.pdf)

AKKS Norge (.pdf)

Brystkreftforeningen (.pdf)

De Unges Orkesterforbund (.pdf)

Den Norske Turistforening (.pdf)

Diabetesforbundet (.pdf)

Frivillighet Norge (.pdf)

Huset i Bygda (HiB) (.pdf)

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (.pdf)

KFUK-KFUM Norge (.pdf)

Koralliansen (.pdf)

Kulturalliansen (.pdf)

Kulturrom (.pdf)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (.pdf)

Nasjonalforeningen for folkehelsen (.pdf)

Noregs Ungdomslag (.pdf)

Norges Bandyforbund (.pdf)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) (.pdf)

Norges Innsamlingsråd (.pdf)

Norges Parkinsonforbund (.pdf)

Norsk Bluesunion (.pdf)

Norsk Friluftsliv (.pdf)

Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene, FolkOrg og nyMusikk (.pdf)

Norsk musikkråd (.pdf)

Norske Konsertarrangører (.pdf)

Polaria (.pdf)

Røde Kors (.pdf)

Skiforeningen (.pdf)

Stiftelsen Akvariet i Bergen (.pdf)

Stiftelsen Dam (.pdf)

Stine Sofies Stiftelse (.pdf)

UngOrg (.pdf)

Virke (.pdf)

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) (.pdf)