Historisk arkiv

Jordbruksoppgjøret: Starter forenklede forhandlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Staten og jordbruket har i dag blitt enige om å innlede forenklede jordbruksforhandlinger i 2020.

Det ble i midten av mars klarlagt at det ikke kan gjennomføres tradisjonelle forhandlinger i 2020 på grunn av koronapandemien. På grunn av uvanlig stor usikkerhet om makro­økonomiske størrelser og markeds- og kostnadsutvikling, har Budsjettnemnda for jordbruket avgitt materiale uten prognoser for 2020, og uten referansebruksberegninger. Etter innledende dialog og senere konsultasjoner har staten skissert en mulighet for å gjennomføre forenklede forhandlinger i vår. Hensikten med forenklede forhandlinger er å bidra til forutsigbarhet for næringen og mest mulig stabilitet i matfor­syn­ingene. De forenklede forhandlinger blir gjennomført uten tradisjonelt utgangs­punkt i Budsjettnemndas grunnlagsmateriale. Avtalepartene er også enige om å anvende eksister­ende ordninger og om å begrense antall tema som bringes inn.

Normalt baseres forhandlingene på arbeidsdokumenter i form av krav og tilbud. I lys av den ekstraordinære situasjonen og at dette er forenklede forhandlinger, vil det ikke bli framlagt krav og tilbud. Partene har satt en frist for forenklede forhandlinger til 30. april.