Historisk arkiv

Ny søknadsrunde for nasjonale tilretteleggingsmidlar i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet lyser no ut om lag 7,2 millionar kroner til nasjonale prosjektmidlar i landbruket med søknadsfrist 27. oktober.

Formålet med midlane er å bidra til å styrke verdiskapinga i landbruket og bidra til fellesskapsløysingar innan næringsutvikling og kompetanseheving av nasjonal nytteverdi. Midlane kan gå til tilretteleggjande tiltak innan landbruksbasert næringsutvikling, og til utvikling og vidareutvikling av etter- og vidareutdanningstilbod innan landbruksnæringa. Målgruppa er m.a. organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar, kommunar og fylkeskommunar.