Historisk arkiv

Diskuterte norsk-britiske handelssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland møtte tirsdag 15. november Storbritannias minister for handelspolitikk, Lord Price.

Under møtet diskuterte de hvordan Norge og Storbritannia kan jobbe for at handelsforbindelsene og næringssamarbeidet videreføres etter brexit.

Det skal opprettes en dialog på embetsnivå, for å få en bedre forståelse av fremtidige handelspolitiske interesser. Det første møtet på embetsnivå finner sted i desember i Oslo.

-  Norge og Storbritannia har et nært og godt forhold, ikke minst innen handel og næringsliv. Lord Price og jeg har blitt enige om å jobbe for å ivareta våre nære handelsrelasjoner de kommende årene, sier Mæland.

Dagens møte er en oppfølging av møtet mellom Mæland og handelsminister Liam Fox i september i år. Dette var første gang et medlem av den norske regjeringen møtte et medlem av Theresa Mays nye regjering.

-  Det nære handels- og investeringsforholdet mellom Storbritannia og Norge vil fortsette å være sterkt, når Storbritannia nå har valgt en ny vei, sier minister for handelspolitikk, Lord Price.

-  Vi har etablert en dialog der vi kan diskutere vårt fremtidige handelsforhold og hvordan vi kan styrke de allerede sterke båndene mellom våre land, fortsetter han.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner, og Norge er Storbritannias viktigste leverandør av energi. Handelen mellom Norge og Storbritannia var i 2015 verdt rundt 300 milliarder kroner.