Historisk arkiv

Brexit-møte med handelsminister Fox

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland møtte handelsminister Liam Fox i London for å diskutere Brexit.

Dette er første gang et medlem av den norske regjeringen møter et medlem av Theresa Mays nye regjering.

-Vi hadde en god samtale. Han er opptatt av at Storbritannia vil ha mer frihandel, ikke mindre, med hele verden. Han var tydelig på at han ønsket minst like gode betingelser mellom Norge og Storbritannia som vi har i dag. Det er gode nyheter for oss, fordi Storbritannia er en av våre aller viktigste handelspartnere, sier Mæland.

I møtet understreket Fox at Storbritannia vil føre en åpen og liberal handelspolitikk. Han ønsker at nye handelsavtaler skal være minst like gode som de Storbritannia i dag har gjennom EU. Inntil videre er Storbritannia fortsatt en del av EU, og omfattes derfor av EØS-avtalen, som ligger fast.

Storbritannias statsminister Theresa May har sagt at Storbritannia ikke formelt vil varsle EU om at landet vil tre ut av unionen før neste år. Den britiske regjeringen arbeider nå med å forberede grunnlaget for kommende forhandlinger om landets utmeldelse av EU, men også fremtidig tilknytning til Norge.

-Storbritannia har en omfattende jobb foran seg. Jeg understreket derfor i møtet at det er viktig at situasjonen skaper så lite usikkerhet som mulig om rammebetingelsene for næringslivet, sier Mæland.

-Handelsminister Fox og jeg ble enige om å fortsette dialogen rundt Brexit. Vi er begge opptatt av at vi skal ha god kontakt. Og vi er enige om at vi er viktige for hverandre.

Som medlem av EUs indre marked vil Storbritannias fremtidige tilknytning til EU få stor betydning for hvilke avtaler som må på plass mellom Norge og Storbritannia.

-Når britiske myndigheter har presentert hvilke løsninger de ser for seg, vil vi vurdere hva det betyr for Norge. Vi ønsker å opprettholde mest mulig av dagens frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer mellom våre to land, sier hun.

Fakta om «brexit»

 • 23. juni stemte et flertall av britiske velgere for at Storbritannia skal forlate EU.
 • Storbritannia har ikke formelt meldt seg ut av EU, og inntil videre er Norges økonomiske relasjon til landet fortsatt regulert gjennom EØS-avtalen.
 • Når Storbritannia formelt underretter EU om at de ønsker å tre ut av unionen, har landet to år på å forhandle frem en utmeldelsesavtale. Fristen kan forlenges ved enstemmighet mellom partene.

 

Fakta om Norge-Storbritannia

 • Storbritannia er Norge største handelspartner
  • Verdien av varehandelen var 207 mrd. kroner i 2015
  • Verdien av tjenestehandelen var 85 mrd. kroner i 2014
  • Olje og gass utgjør rundt 84 prosent av norsk vareeksport
  • Eksporten av sjømat var på 4,7 mrd. kroner i 2015
  • Det er store investeringer mellom Norge og Storbritannia
   • Det er norske direkteinvesteringer i Storbritannia for 47 mrd. kroner
   • Det er britiske direkteinvesteringer i Norge for 125 mrd. kroner
   • Totale norske porteføljeinvesteringer i Storbritannia utgjorde 797 mrd. kroner i 2015, der 726 mrd. kom fra Statens pensjonsfond utland
   • Over 300 norske bedrifter er etablert i Storbritannia