Historisk arkiv

Regjeringen setter ned nytt utvalg:

Vil modernisere stiftelsesloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Et nytt utvalg skal gå gjennom stiftelsesloven. Målet er at reglene skal være tilpasset dagens stiftelser.

- Dagens lovverk er modent for endring. Vi må sørge for at vi har regler som er tilpasset dagens stiftelser. Stiftelser deler årlig ut milliarder av kroner til viktige sektorer i samfunnet vårt, blant annet innen forskning og utdanning, sier næringsminister Monica Mæland.

Et nytt ekspertutvalg skal nå gjennomgå stiftelsesloven. De siste årene har vi fått flere store og færre små stiftelser. Antallet stiftelser med en kapital på over én milliard kroner har økt. I tillegg har vi fått flere næringsdrivende stiftelser. Norske stiftelser har om lag 35 000 ansatte.

- Vi har fått flere innspill fra stiftelser og andre om at dagens lovgivning på flere områder ikke fungerer godt nok. Stiftelsene er svært ulike, både i størrelse, organisering og formål. Loven bør tilpasses dette bildet, sier Mæland.

Utvalget skal blant annet vurdere: 

  • Regelen om at styret skal forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte.
  • Om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt.
  • Om andre enn styret i større stiftelser kan dele ut penger.
  • Om reglene om endring og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige.

Ekspertutvalget skal ledes av partner Gudmund Knudsen i advokatfirmaet BA-HR.I tillegg består utvalget av:

  • Stipendiat Inger Julie Aasland ved Handelshøyskolen BI.
  • Førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole.
  • Spesialrådgiver Celie Tveit i Bergens forskningsstiftelse.

 Les mandatet her.