Forsiden

Historisk arkiv

Nytt samarbeid for å stanse fiskerikriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge støtter utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. I dag signerte fiskeriministeren et nytt samarbeid.

- Så mye som hver femte fisk kan være fanget ulovlig. Fiskerikriminalitet er knyttet tett sammen med organisert kriminalitet, og kjenner ingen grenser. Dette må få større internasjonal oppmerksomhet,  sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. 

Norge og samarbeidslandene mot fiskerikriminalitet
Fiskeriminister Harald T. Nesvik og representanter for flere av landene som signerte erklæringen mot fiskerikriminalitet.

Det antas at 20 prosent av fisken på markedet i dag kan være fanget ulovlig. Ifølge et konservativt estimat fra rapporten Chasing Red Herrings forsvinner over 192 milliarder kroner til uregulert og ulovlig fiske hvert år.

Det er utviklingsland som har størst problemer med fiskerikriminalitet. Små øystater med store havområder er sårbare. Nå går Norge sammen med mange av disse statene. I dag signertefiskeriminister Harald T. Nesvik en erklæring sammen med åtte andre land. 

- Norge er et lite land i verden, men vi er en stormakt på havet. Alle landene som stiller seg bak erklæringen mot fiskerikriminalitet har store havområder og ansvaret for store fiskeriressurser. Ved å bekjempe kriminalitet til havs kan vi sammen bygge en bærekraftig blå økonomi, sier fiskeriminister Nesvik.

Erklæringen forplikter Norge til å dele kunnskap og støtte utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. Landene som signerer og skal samarbeide er Norge, Færøyene, Indonesia, Sri Lanka, Namibia, Ghana, Solomonøyene, Palau og Kiribati. Norge vil ha flere parter med.

- Norge har jobbet mot dette problemet i mange år, nå vil vi ha FN og det internasjonale samfunnet på banen. Dersom vi skal bekjempe fiskerikriminalitet må vi først få internasjonal anerkjennelse for at dette er et problem, sier fiskeriministeren.