Historisk arkiv

50 millioner til bærekraft-prosjekter i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Forskningsrådet deler ut 50 millioner kroner til fem prosjekter i næringslivet som skal skape bærekraftig innovasjon.

 – Verden har store utfordringer som må løses raskt, og norske bedrifter kan være med på finne løsningene. Forskning og innovasjon i næringslivet kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, samtidig som vi legger grunnlaget for flere grønne arbeidsplasser. Derfor bevilger regjeringen 50 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til prosjekter som skal forske på nettopp nye, grønne produkter og tjenester, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Prosjektene som får støtte har stor geografisk spredning, fra Tromsø i nord til Østfold i sør.

Prosjektene mottar mellom 5 og 15 millioner kroner i støtte, og med bedriftenes egne bidrag utløses forskning for ca. 100 millioner kroner til sammen.

Du kan lese mer på Forskningsrådets hjemmeside.