Historisk arkiv

Store Norske går inn for driftshvile

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Styret i Store Norske tilrår driftshvile i Lunckefjell-gruven på Svalbard i løpet av 2016 fordi det nå ikke er økonomisk grunnlag for videre drift. Styret ber eieren Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, om en dialog og tilhørende behov for kapital.

Styret Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Store Norske) har i møte 3. september besluttet at det i dag ikke er økonomisk grunnlag for videre oppfaring i Lunckefjell. Samtidig anbefaler styret driftshvile i løpet av 2016 for å bevare verdier og om mulig starte opp igjen på et senere tidspunkt. Styret anbefaler videre at driften i Gruve 7 ved Longyearbyen videreføres.

Styret har anmodet om en dialog med Nærings- og fiskeridepartement om saken, herunder også om tilhørende kapitalbehov.

- Situasjonen er veldig alvorlig. Vi skal ha en tett dialog med styret og med lokale myndigheter i Longyearbyen. Vi skal selvsagt gjøre grundige vurderinger av henvendelsen fra styret og de problemstillingene situasjonen aktualiserer, sier næringsminister Monica Mæland (H).

- Dette er omfattende sak. Det er for tidlig å si noe om når departements vurdering vil være klar, sier Mæland.

- Det er viktig å opprettholde både næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruvedriften til Store Norske har vært et bidrag til dette. Samtidig er dette en bransje med krevende markedsforhold og betydelig risiko, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Stortinget vedtok tidligere i år regjeringens forslag om 500 millioner kroner i likviditetstilførsel til SNSK. Regjeringen understreket i forslaget at det er stor usikkerhet knyttet til den forretningsmessige utviklingen i selskapet. Det ble lagt til grunn at bevilgningen ville gjøre det mulig med drift mot utgangen av 2016, men med betydelig risiko for at kapitalen går tapt frem i denne perioden.

- Situasjonen og utviklingen i Store Norske blir en del av grunnlaget for arbeidet med ny Svalbardmelding som justis- og beredskapsministeren i samarbeid med meg og øvrige berørte departementer jobber med, sier Mæland.