Historisk arkiv

Løsning for Store Norske på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen bidrar med finansiering for Store Norskes gruveselskap på Svalbard. Selskapet tilføres kapital ved at staten kjøper eiendommer og gir eventuelt lån.

– Jeg er glad for at regjeringen bidrar til å løse en vanskelig situasjon for selskapet. Det er klokt for Norge, Svalbard-samfunnet og selskapet. Gruveselskapet bidrar til et livskraftig samfunn i Longyearbyen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Nett-tv Pressekonferanse om situasjonen på Svalbard

Se sendingen her

Se sendingen her

Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) er i en krevende økonomisk situasjon. For å legge til rette for videre drift i selskapet, har regjeringen i dag, med forbehold om Stortingets samtykke, besluttet å bidra med kapital til Store Norske-konsernet som kan tilføres gruveselskapet (SNSG). Løsningen innebærer at staten kjøper eiendommer fra konsernet og eventuelt bidrar med et lån. Konsernet får tilført 500 millioner kroner som skal stilles til rådighet for SNSG.

Målet med statens eierskap i Store Norske er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes. Selskapet skal videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk Svalbard-politikk.

– Det er viktig å opprettholde både næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruvedriften til Store Norske er et bidrag til dette. Samtidig er dette en bransje med krevende markedsforhold og betydelig risiko. Denne avtalen legger til rette for at driften i gruveselskapet kan fortsette, men det er ingen garanti for at markedsforholdene fremover blir gode nok til å gi grunnlag for videre kulldrift på sikt, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har inngått avtalen med selskapet og dets bankforbindelse, og setter pris på at alle parter har vært konstruktive. Konsernet får anledning til å forvalte grunneiendommer og aktiva. Forvaltningen skal skje på statens vegne og på markedsmessige vilkår.

Regjeringen vil om kort tid fremme en proposisjon for Stortinget.

– Jeg er opptatt av at Svalbard-samfunnet får flere ben å stå på. Regjeringen vil følge opp næringsplanen for Svalbard, og jeg planlegger et besøk til Longyearbyen nå før sommeren. Vi vil også komme med tiltak for omstilling i den kommende Svalbard-meldingen, sier Mæland.

Gruvevirksomheten på Svalbard drives av Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG), som er et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). Gruvevirksomheten drives i Svea Nord, Lunckefjell og Gruve 7 ved Longyearbyen.