Historisk arkiv

Åpner registreringen til lakseauksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Alle som vil delta på auksjonen av nye laksetillatelser, kan nå registrere seg. Siste frist er 4. juni.

-Vekst i lakseoppdrett kan gi arbeidsplasser langs hele kysten. Nå blir det mulig å by på nye tillatelser, og jeg håper mange vil benytte seg av denne muligheten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Etter flere år med liten vekst, har regjeringen åpnet for mer produksjon i laksenæringen. Nye laksetillatelser skal selges gjennom en åpen auksjon. Detaljerte regler for denne auksjonen er nå klare. De er omtrent som forslaget som var på høring i vår.

-Nå har vi i tillegg fastsatt minstepriser, som vil være utgangspunktet når auksjonen starter. Den er satt til kr 120 000 pr. tonn, sier Sandberg.

Fiskeridirektoratet har åpnet for registrering til auksjonen på sine nettsider. For å registrere seg må budgiver blant annet stille en bankgaranti, og signere erklæringsskjema hvor auksjonsreglene aksepteres.

Registreringsfristen er satt til 4. juni kl. 23:59, og auksjonen har oppstart 18. juni. I forkant av auksjonen inviteres registrerte budgivere til å delta på en nettbasert prøveauksjon 14. juni.

Det vil gjennomføres innformasjonsmøter om auksjonen 29.-30. mai. På informasjonsmøtene vil det gis en gjennomgang av auksjonsreglene og registreringsprosessen. Departementet ber om at interesserte melder seg på til informasjonsmøtene ved å henvende seg til Fiskeridirektoratet på auksjon@fiskeridir.no.

Informasjonsmøtene finner sted:
29. mai kl. 09:30 – 11:30. Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
29. mai kl. 14:00-16:00. Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes
30. mai kl. 11.00 - 1300. Sted: Norges fiskerihøgskole, Store Auditorium (E-101), Tromsø

Av hensyn til at det gis lik og samtidig informasjon om auksjonen til alle interesserte, vil det ikke gis noen ny informasjon på informasjonsmøtene. Det vil kun være en gjennomgang av materiale som allerede er skriftlig tilgjengelig.

Spørsmål om auksjonsregelverket eller registreringsprosessen kan sendes på e-post til auksjon@fiskeridir.no.

Departementet vil vurdere behovet for å publisere en sammenfatning av ofte stilte spørsmål med svar i forkant av auksjonen.

Fakta om auksjonen:

  • Tildelingen skjer gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
  • Det er en forholdsvis enkel auksjonsinnretning, både i teknisk og strategisk forstand. Dette kan særlig være viktig for aktører med færre ressurser til å forberede seg til auksjonen.
  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.
  • Registreringsfristen for auksjonen er 4. juni. 
  • Auksjonen vil ha oppstart 18. juni kl. 10.00.

Informasjon om auksjonen vil fortløpende publiseres på Fiskeridirektoratets nettsider