Historisk arkiv

Auksjon av nye tillatelser i juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon.

- Auksjonen har planlagt oppstart 18. juni 2018, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Auksjonsreglene er nå fastsatt

De nye tillatelsene vil, som tidligere bestemt, tildeles gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder. Vi har nå fastsatt forskriftsbestemmelser som vi har hatt på høring. En justering vi har gjort sammenliknet med det som ble sendt på høring gjelder bankgaranti for å være med i auksjonen.

- Vi har etter høringen besluttet å redusere bankgarantiens størrelse til 2 millioner kroner, slik at kostnadene ved å delta i auksjonen blir noe redusert sammenlignet med høringsforslaget, sier  Sandberg.

Planen videre

Departementet vil gjennomføre tre informasjonsmøter for potensielle budgivere forut for auksjonen. De planlegges til 29. mai (Bergen og Trondheim) og 30. mai (Tromsø). Mer detaljert informasjon om disse vil snarlig legges ut på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

For å delta i auksjonen må en budgiver registrere seg gjennom Fiskeridirektoratets nettbaserte registreringsløsning senest i løpet av 4. juni 2018, samt bl.a. stille en bankgaranti på 2 millioner kroner.

Departementet vil offentliggjøre enkelte mer detaljerte regler for auksjonen i god tid før denne.

Det legge opp til en prøveauksjon 14. juni der registrerte budgivere vil få mulighet til å prøve den nettbaserte auksjonsløsningen.

Auksjonen har planlagt oppstart 18. juni. Auksjonens gang vil avgjøre hvor lenge den vil vare.

Fakta om auksjonen

  • Tildelingen skjer gjennom en klokkeauksjon. Dette er en åpen, simultan auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder.
  • Det er en forholdsvis enkel auksjonsinnretning, både i teknisk og strategisk forstand. Dette kan særlig være viktig for aktører med færre ressurser til å forberede seg til auksjonen.
  • Auksjonsformen legger til rette for at aktører med ulike preferanser enkelt kan by i tråd med sin verdsettelse.

Informasjon om auksjonen vil fortløpende publiseres på Fiskeridirektoratets nettsider