Historisk arkiv

Nye medlemmer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser får fire nye medlemmer.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt ti medlemmer til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2023.

– Nemnda settes sammen av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser. Dette har vært utgangspunktet for valg av medlemmer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Av totalt ti medlemmer er det fire som trer ut av nemnda og seks som oppnevnes for en ny periode. Dette er viktig av hensyn til kontinuitet i klagenemndas arbeid. Dagens medlemmer i KOFA er oppnevnt frem til 30. juni 2019. For å treffe et vidt spekter av kandidater ble KOFA-vervene annonsert på www.regjeringen.no.

Sverre Nyhus oppnevnes som ny leder av klagenemnda. Nyhus er førstelagmann i Eidsivating lagmannsrett og har ledet lagmannsretten i syv år.

Andre dommere som oppnevnes er Bjørn Berg, lagdommer ved Frostating lagmannsrett, som oppnevnes på nytt og Elisabeth Wiik, sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett, som er et nytt nemndsmedlem. I tillegg til dommererfaring har de nevnte varierte bakgrunner, etter å ha jobbet som dommere og advokater. Dette innebærer at de er godt egnet til å tilføre nemnda viktig innsikt fra advokatvirksomhet, samt god kompetanse innen tvisteløsning etter fartstid i domstolene

Fra akademia oppnevnes på nytt: Finn Arnesen, professor i rettsvitenskap ved UiO og Halvard Haukeland Fredriksen, professor i rettsvitenskap ved UiB. Begge har i flere år forsket og undervist i generell EU/EØS-rett og publisert en rekke artikler i norske og utenlandske juridiske tidsskrifter, skrevet fagbøker og utredninger.

Det oppnevnes fem advokater som KOFA medlemmer. Disse personene har omfattende kompetanse innen offentlige anskaffelser, tvisteløsning og prosedyre og har bistått både offentlige oppdragsgivere og leverandører. De har et sterkt engasjement for fagfeltet som viser seg gjennom deres forfatterskap, foredragsvirksomhet og akademisk bakgrunn. De som oppnevnes på nytt er: Karin Fløistad, advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Kristian Jåtog Trygstad, advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS og Marianne H. Dragsten, advokat og partner i Vaar Advokat AS. Som nye medlemmer oppnevnes Alf Amund Gulsvik, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS og Kjersti Holum Karlstrøm, partner og advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS).