Historisk arkiv

Ny rapport om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En arbeidsgruppe har vurdert hvilke konsekvenser det vil kunne få dersom det innføres et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Rapporten anbefaler at det ikke innføres et slikt forbud, men at konkurransemessige utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på pressefrokostmøte

 

– Jeg er opptatt av å vurdere alle sider av denne saken, både argumentene for å innføre et forbud mot forskjeller i innkjøpspriser og argumentene mot. Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med å vurdere de ulike innspillene som har kommet fra faglig hold og fra bransjen selv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgruppen ble opprettet i oktober 2019. De skulle se på konsekvenser for både forbrukerne, konkurransen og nyetableringer av å innføre et forbud mot prisdiskriminering, og gi en anbefaling om et forbud burde innføres eller ikke.

Etter å ha vurdert de ulike faglige innspillene mener arbeidsgruppen at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser er sterkere enn argumenter for at et forbud vil lede til lavere priser.

De mener også at en særlig regulering i dagligvaresektoren må ha en solid faglig begrunnelse og forankring, og at det må påvises strukturer eller mekanismer som tilsier at dagligvaresektoren er annerledes enn andre sektorer. Etter arbeidsgruppens vurdering er ikke argumentene for en særlig regulering av dagligvaresektoren til stede, og at utfordringer i bransjen bør håndteres innenfor den eksisterende konkurranselovgivningen.

– Sammen med Konkurransetilsynets kartlegging om forskjeller i innkjøpspriser er rapporten et viktige innspill når regjeringen skal vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes i dagligvarebransjen. Jeg har merket meg anbefalingen deres, og det tar vi med i det videre arbeidet med en ny stortingsmelding, sier Røe Isaksen.

Selv om arbeidsgruppen ikke anbefaler et forbud mot prisdiskriminering i dagligvaresektoren betyr ikke det at de "friskmelder" dagligvaremarkedet. Dersom det forekommer konkurranseskadelig prisdiskriminering i dagligvaresektoren dekkes det av den generelle konkurranselovgivningen.

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Professor v/Universitetet i Oslo, Tore Nilssen (leder)
  • Professor v/Handelshøyskolen BI, Espen R. Moen
  • Professor v/Universitetet i Bergen, Tommy Staahl Gabrielsen