Utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

En arbeidsgruppe har sett på konsekvenser for forbrukerne, konkurransen og nyetableringer av å innføre et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

Les rapporten her

Arbeidsgruppen ble opprettet i oktober 2019 og har bestått av:

  • Professor v/Universitetet i Oslo, Tore Nilssen (leder)
  • Professor v/Handelshøyskolen BI, Espen R. Moen
  • Professor v/Universitetet i Bergen, Tommy Staahl Gabrielsen