Historisk arkiv

65 millioner kroner til teknologi for lavere kostnader på norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Forskningsrådet har tildelt 65 millioner kroner til ny teknologi til bruk i nordområdene og Barentshavet. Ni prosjekter ble tildelt midler gjennom denne tildelingen under Demo 2000-programmet.

- Regjeringen prioriterer petroleumsrettet teknologiutvikling høyt. Derfor er det svært gledelig å se at så mange gode prosjekter har søkt om og fått tildelt midler fra Demo 2000-programmet. Støtten til disse prosjektene er en del av en målrettet innsats for å få ned kostnadene på norsk sokkel og å utvinne olje og gass med lavest mulig utslipp, samtidig som de raskt stimulerer til økt aktivitet og sysselsetting, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

I alt kom det inn søknader for 197 millioner kroner i utlysningen som var rettet mot ny teknologi for lavere kostnader og reduserte klimautslipp. Demo 2000 dekker inntil 25 prosent av prosjektkostnadene. Totalt har de utvalgte prosjektene en verdi på 384 millioner kroner. Både Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet bidratt med bevilgninger til utlysningen.

Av de ni prosjektene som er tildelt midler har tre nordnorske partnere. Blant annet skal et av prosjektene med en totalverdi på nær 160 millioner kroner bygges i Harstad og testes i Nord-Norge. Et annet av prosjektene skal testes ut på Goliat-feltet.

Prosjektene vil bidra til å sikre  kompetanse og sysselsetting, og til å redusere kostnadene ved fremtidige utbygginger på norsk sokkel. Samtidig vil de gi økt sikkerhet og redusere klimautslippene.

Demo 2000 er et program som skal fremme samarbeid mellom norsk leverandørindustri og oljeselskapene. Målet er å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.

Olje- og energidepartementet har i statsbudsjettet for 2016 øremerket 155 millioner kroner til petroleumsrettet teknologiutvikling gjennom DEMO 2000-programmet. Dette innebærer en styrking på 100 millioner kroner og er ett av flere tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren.

Les mer om tildelingen hos Forskningsrådet