Historisk arkiv

Gode utsikter for norsk gass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet publiserer ferske anslag for fremtidige norsk gassleveranser. Norsk gass har i årtier vært en stor bidragsyter til velferdssamfunnet og en viktig energikilde for Europa. Dette vil det også være i tiår framover.

Siden oppstarten tidlig på 70-tallet er en tredjedel av forventede norske gassressurser produsert. De nye langsiktige anslagene viser et vedvarende stabilt høyt leveransenivå. Anslagene tilsier at ytterligere en tredjedel av ressursene vil bli produsert de neste 20 årene. Fra norsk sokkel vil det fortsatt være en tredjedel igjen for produksjon etter 2035. Viser fremtidig leteaktivitet at ressursbasen er i øvre del av dagens usikkerhetsspenn vil det være vesentlig større ressurser igjen i 2035. Les mer om anslagene.
 
Norge er i dag nest største leverandør av gass til det europeiske markedet og en viktig partner for EU-landene både når det gjelder forsyningssikkerhet og å finne løsninger på klimautfordringen. Norsk gass vil være viktig for Europa på disse to punktene også i fremtiden. Klare signaler fra EU og EU-landene når det gjelder gassens rolle i deres energiforsyning fremover, er viktig for hvilke gasstransportløsninger oljeselskapene på norsk sokkel ønsker framover; herunder om gass fra Barentshavet skal transporteres i rør til Europa eller som LNG med mulighet for å nå hele verden.
 
Les statsrådens kronikk om temaet.