Historisk arkiv

Møte om opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon 5. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet inviterer til et møte 5. mai for å få innspill til hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon kan fungere bedre enn i dag.

Møtet avholdes i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Energimyndighetene registrerer en økende interesse for ulike frivillige ordninger for miljøsertifisering, og er opptatt av hvordan dette kan påvirke ulike aktørers valg av energiløsninger. Opprinnelsesgarantier blir brukt som dokumentasjon på bruk av fornybar energi i noen av disse sertifiseringene. 

Hensikten med møtet er å få belyst problemstillinger knyttet til opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon ved å la berørte aktører bidra med informasjon og forslag til forbedringer. 

Olje- og energidepartementet gjør også oppmerksom på at Europakommisjonen har fremmet forslag til revidert regelverk for perioden etter 2020, og dette er nå til behandling i EU. Forslag til nytt regelverk kan være relevant for diskusjonen, men det følges opp i en parallell prosess og er ikke ment som hovedtemaet for dette møtet. Departementet har hatt regelverket på tidlig høring. Skriftlige innspill til kan leses her. 

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Tidspunkt: 5. mai 2017 kl. 09.00-13.00 

Påmelding kan skje på e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no innen onsdag 3. mai. Vi ber om at det samtidig ved påmelding gis beskjed om det skal holdes kort innlegg, se under.


Program

09:00 Velkommen v/OED

09:10  Innlegg fra NVE og Statnett
Hva er opprinnelsesgarantier, varedeklarasjon og miljøsertifisering? Hvordan henger disse sammen? Hvem gjør hva?

09:40  Innlegg fra Energi Norge, Norsk Industri og Kinect Energy Group
Hvordan kan opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon fungere bedre enn i dag?

10:15 Kaffepause

10:45 Innlegg fra øvrige deltakere
Hvordan kan opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon fungere bedre enn i dag?
Det gis anledning til 3 minutters innlegg*

11:30 Spørsmål og kommentarer fra salen til innleggene

12:00  Avslutning og lunsj

* Ønske om å holde innlegg meldes Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no