Historisk arkiv

Mottok endret utbyggingsplan for Yme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I dag mottok olje- og energiminister Terje Søviknes endret plan for utbygging og drift (PUD) for oljefeltet Yme. Prosjektet heter Yme New Development.

- Prosjektet vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien og vil skape lønnsomme arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger i samfunnet for øvrig. Repsol og partnerne har, i samarbeid med leverandørindustrien, gjort en solid jobb med å få frem dette prosjektet, sier Søviknes.

Statsråd Terje Søviknes med Repsol Norge sjef Vidar Nedrebø.

Statsråd Terje Søviknes med Repsol Norge-sjef Vidar Nedrebø.

Yme-feltet har en lengre forhistorie ved at det tidligere har vært i produksjon og har blitt nedstengt. Yme blir nå bygget ut på ny med en kombinasjon av eksisterende og nye installasjoner og brønner. Investeringene for prosjektet er anslått til om lag 8 milliarder kroner.

- Repsol og de andre rettighetshaverne har lagt frem en utbyggingsløsning som utnytter allerede etablert infrastruktur og som gjør det lønnsomt å produsere de gjenværende reservene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

De gjenværende utvinnbare reservene i Yme er anslått til 65 millioner fat oljeekvivalenter og produksjonsstart er forventet i 2020.

Bakgrunn
Yme er et oljefelt som ligger i utvinningstillatelsene 316 og 316B i Egersundbassenget i sørlige del av Nordsjøen, om lag 100 km fra land. Rettighetshaverne er Repsol Norge AS (operatør, 55 pst.), Lotos Exploration and Production Norge AS (20 pst.), OKEA AS (15 pst.) og Kufpec Norway AS (10 pst.).

F.v Tomás García Blanco (Repsol), Nobuo Nishikiori (Kufpec), Anne Berg (Repsol), Piotr Statkiewicz (Lotos), statsråd Terje Søviknes, Adolfo Azcarraga (Repsol), Vidar Nedrebø (Repsol), Erik Haugane (Okea)

F.v Tomás García Blanco (Repsol), Nobuo Nishikiori (Kufpec), Anne Berg (Repsol), Piotr Statkiewicz (Lotos), statsråd Terje Søviknes, Adolfo Azcarraga (Repsol), Vidar Nedrebø (Repsol), Erik Haugane (Okea)