Historisk arkiv

Nyheter

Økt utvinning på Ekofiskfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har torsdag godkjent endret plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør.

- Det er svært positivt at rettighetshaverne på Ekofisk investerer i nye tiltak for å opprettholde produksjonen fra et modent felt og på den måten sikre at alle lønnsomme ressurser utvinnes. Økt utvinning fra eksisterende felt gir store inntekter til felleskapet og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Ekofisk er et oljefelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen og startet produksjon i 1971. Siden den gang har feltet i flere omganger blitt videreutviklet med en rekke innretninger. PUD for Ekofisk Sør ble godkjent i 2011 og omtalte blant annet dette prosjektet som en mulig utvidelse.

Prosjektet innebærer installasjon av en ny havbunnsramme med fire vanninjektorbrønner, og er en videreføring av en veletablert produksjonsstrategi for Ekofiskfeltet. Den valgte utbyggingsløsningen sikrer høy utvinningsgrad og god ressursutnyttelse fra feltet.

- Denne typen prosjekter er avgjørende for å maksimere verdiskapingen fra norsk sokkel og gir muligheter for aktivitet hos underleverandører med ledig kapasitet. Nye investeringer betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljø, fortsetter olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Operatøren anslår at prosjektet vil gi ytterligere ressurser for Ekofiskfeltet på vel 17 millioner fat oljeekvivalenter. Estimerte investeringer er på om lag 2,3 mrd. kroner. Den nye havbunnsrammen med tilhørende brønner er ventet å komme i drift i fjerde kvartal 2018.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen er ConocoPhillips Skandinavia AS (operatør, 35,112 prosent), Total E&P Norge AS (39,896 prosent), Eni Norge AS (12,388 prosent), Statoil Petroleum AS (7,604 prosent) og Petoro AS (5 prosent).