Historisk arkiv

Lavt klimaavtrykk av å bruke strøm i Norge i 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

NVE publiserte i dag en beregning av sammensetningen av fysisk levert strøm i Norge i 2019.

Beregningen viser at strømmen som ble brukt i all hovedsak kom fra fornybare energikilder. Dette gjør at klimaavtrykket av å bruke strøm i Norge er lavt – 17 gram CO2-ekvivalenter for hver kilowattime i 2019.

- Norsk strøm er fornybar og har svært lavt klimaavtrykk. Det er viktig for meg at industrien og andre forbrukere har tilgang på god informasjon om strømforbruk i Norge. Det vil bidra til å synliggjøre at utfasing av fossil energi til fordel for strøm fra nettet er et godt klimatiltak i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H). 

Det er økende engasjement og interesse for klima- og miljøspørsmål. Mange norske virksomheter og forbrukere etterspør informasjon om hvordan bruk av elektrisitet i Norge påvirker klimaet. NVE publiserer i dag informasjon om det gjennomsnittlige klimaavtrykket av bruk av strøm i Norge i 2019. Informasjonen skal publiseres årlig.

Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm viser at strømmen som ble brukt i Norge i hovedsak kom fra fornybare energikilder. Beregningen tar utgangspunkt i innenlandsk årlig kraftproduksjon, men tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt oss og inkluderer også klimagassutslipp fra produksjon av importert strøm.

Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2019.
Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2019. Foto: NVE

Vannkraft, vindkraft og annen fornybar stod for til sammen 94 prosent av strømforbruket. Beregningen viser at det gjennomsnittlige klimaavtrykket av å bruke strøm i Norge var 17 gram CO2-ekvivalenter for hver kilowattime i 2019. Til sammenligning har EU de siste årene hatt en CO2-faktor for strømproduksjonen på rundt 300 g CO2/kWh.[1]

Les mer om Klimadeklarasjon for fysisk levert strøm på NVEs nettsider.

[1]CO2 emission intensity Electicity generation EU28. Euroean Environment Agency (EEA). Besøk nettsiden her.