Historisk arkiv

Nye veier AS lokaliseres i Kristiansandsregionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen vil bygge og vedlikeholde landets infrastruktur bedre. Gjennom bedre organisering og økte bevilgninger skal vi bygge infrastruktur for bedre bo- og arbeidsregioner. Et av grepene er etableringen av Nye veier AS. Det er nå besluttet at selskapets hovedkontor lokaliseres i Kristiansandregionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har foreslått å etablere et veiselskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Samferdselsdepartementet tar sikte på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016, og har opprettet et interimselskap med oppgave å forberede etablering av selskapet. Selskapet går foreløpig under arbeidsnavnet Nye veier, og er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Styret i selskapet ble utnevnt 4. mai 2015. Nå tas et nytt skritt ved at selskapets hovedkontor skal etableres i Kristiansandregionen. Det blir opp til selskapets styre å gjennomføre valg av konkret sted, anskaffelse av lokaler og ansettelse av medarbeidere.

Selskapets oppstartportefølje skal bygges ut senest innen 20 år og med en samlet kostnad på 130 milliarder kroner. Den består av uutbygde prosjekter på disse strekningene:

•             E39 Lyngdal - Ålgård i Vest-Agder og Rogaland

•             E18/E39 Kristiansand - Søgne - Lyngdal i Vest-Agder

•             E18 Langangen - Grimstad i Telemark og Aust-Agder

•             E6 Kolomoen - Moelv i Hedmark

•             E6 Moelv - Lillehammer - Ensby i Hedmark og Oppland

•             E6 Ulsberg - Melhus i Sør-Trøndelag

•             E6 Ranheim - Åsen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag