Historisk arkiv

Regjeringen vil forlenge reglene som gjør det mulig med smittefri betaling av ferjebilletter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Selv om vi sakte, men sikkert åpner opp Norge og tar hverdagen tilbake etter koronautbruddet, må vi fortsatt forhindre smitte av viruset. Derfor ønsker vi å fortsette med skiltgjenkjenning av biler som grunnlag for betaling av ferjebilletter. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

For å hindre at salg av billetter er kilde til spredning av koronaviruset mellom passasjerer og mannskap på riksveiferjene og mange fylkesveiferjer, er manuell betaling stanset inntil videre. Dette har vært nødvendig for at ferjesambandene fortsatt kan holdes i drift med det mannskapet som kreves.

En ordning med midlertidig billettering gjennom skiltgjenkjenning eller registrering av AutoPASS-brikke gjelder fram til 27. mai. For å sikre at ordningen fortsatt kan brukes så lenge det er nødvendig på ferjene i 2020, legger regjeringen frem et forslag til en midlertidig lov for Stortinget.

Loven vil gi Statens vegvesen og fylkeskommunene fortsatt mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjebilletten etter at reisen er gjennomført. Dette er en ordning som ligner på løsningen for bompengeinnkreving.

- Det er bra og viktig at vi kan myke opp mange av tiltakene mot koronaviruset. Samtidig er det viktig at det midlertidige systemet for smittefri billettering på ferjene fortsatt kan benyttes. Vi trenger denne ordningen slik at ferjene kan holdes åpne for trafikk og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Hareide.

Lovforslaget åpner for at ordningen med midlertidig billettering kan benyttes så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene i 2020. Ordningen er i dag tatt i bruk på de fleste ferjesambandene i landet. Behovet for å fortsatt å bruke ordningen må vurderes løpende av Statens vegvesen og fylkeskommunene. Samferdselsdepartementet vil vurdere om det er behov for permanente lovendringer på dette området og vil eventuelt komme tilbake til dette.   

For mer informasjon, se: