Prop. 114 L (2019–2020)

Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget