Forsiden

Historisk arkiv

Statsministeren i Shanghai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg har i dag vært i Shanghai og tema som utdanning, miljøteknologi og samarbeid i polarområdene har vært sentrale. Hun holdt åpningsinnlegget under Norway Day på Fudan University. I tillegg deltok hun blant annet på Arktisseminar og besøkte DNV GL sitt hovedkontor i Kina.

-Norge og Kina har felles interesser i et tettere samarbeid innenfor blant annet skipsfart, miljøteknologi og i polarområdene. Shanghai er ankerfestet for norsk maritim teknologi og -kompetanse, både i Kina og i Asia, og er dermed en viktig arena for norsk næringsliv, sa statsminister Erna Solberg.

Fudan University
Norway Day, arrangert i samarbeid mellom Fudan University School of Management og Handelshøyskolen BI, er en dag der norsk kultur, historie og viktige næringer blir presentert gjennom en rekke aktiviteter.

- Potensialet for økt samarbeid mellom Norge og Kina er stort innenfor en rekke sektorer. Utdanning er en viktig motor for å realisere dette potensialet, ettersom studentene kan øke sin kulturforståelse, kompetanse og kontaktflate – selve grunnlaget for det bilaterale samarbeidet, sa statsministeren. Les talen her.

Besøk på DNV GLs kontor i Shanghai
DNV GL er det norske selskapet som har lengst historie i Kina, med sine 130 år. Maritim teknologi, sertifisering, ren energi, energibygg er arenaer hvor DNV GL har global ekspertise.

-Klima og miljø er kjernesaker for Norge og jeg har med stor interesse fulgt med på utviklingen i kinesisk klimapolitikk de siste årene, sa statsministeren. 

Polarsamarbeid
Statsministeren deltok på The Changing Arctic and Sino-Norwegian Collaboration. Arrangementet var i regi av Polar Research Institute of China og Shanghai Institutes for International Studies. Det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet omkring polarområdene har vært godt i flere tiår. Kina har en egen forskningsstasjon på Svalbard, og det er tett kontakt mellom det norske og kinesiske polarforskningsinstituttet.

- Kinas interesse for nordområdene er stadig økende. Denne interessen fører til utvikling av kompetanse og ekspertise om temaer vi i Norge kjenner godt. Det er positivt å ha plattformer av forskningssamarbeid å bygge på nå som det bilaterale forholdet er normalisert. Regjeringen skal gjøre det vi kan for å tilrettelegge for enda tettere samarbeid på dette området fremover, sa Solberg. Les talen her.