Historisk arkiv

Pressekonferanse om korona, ferie og fritidsreiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og statsrådene Iselin Nybø, Monica Mæland og Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen, ferie og fritidsreiser.

Nett-tv Pressekonferanse om korona, ferie og fritidsreiser

Se sendingen her

Se sendingen her

Tidspunkt: Fredag 15. mai kl. 14.00

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også være til stede.

Oppmøte senest klokken 13.45. Ta med gyldig pressekort og ID. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ikke har anledning til å møte kan sende inn spørsmål til smkinfo@smk.dep.no  med teksten PK 1505 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 14.15. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

SMK legger til rette for deling av video og bilder. Bilder til fri bruk publiseres på Flickr. Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt for statsministeren er statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Pressekontakt for næringsministeren er kommunikasjonssjef Trond Viken, telefon 99 21 83 03, e-post trond.viken@nfd.dep.no.

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren er kommunikasjonssjef Trude Larstad, telefon 93 66 77 42, e-post trude.larstad@jd.dep.no.

Pressekontakt for utenriksministeren er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 95 72 65 10, e-post trude.maseide@mfa.no.