Historisk arkiv

Justis- og beredskapsministerens orientering 15. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen!

God fredag, jeg håper enda flere i dag har følelsen av at det virkelig er fredag. Også håper jeg at dere er bedre forberedt på 17. mai enn det jeg er.

Jeg har tre gode nyheter knyttet til inn- og utreise:

1) Vi vurderer nå å åpne for arbeidsreiser fra hele Norden fra første juni. I et slikt tilfelle vil dagens karanteneplikt, hvor du må være i reisekarantene i ti dager, erstattes av selvmonitorering og testing, i tråd med anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstitutter.

Erfaringene fra dette skal brukes i vurderingene av to andre nyheter:

2) Vi vurderer å åpne for fritidsreisende fra Norden. Denne vurderingen skal være klar 15. juni.

3) Vi vil også vurdere å åpne for reisende fra enkelte andre europeiske nærliggende land etter samme løsning som Norden frem til 20. juli.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, men foreløpig er det tre viktige datoer: 1. juni for arbeidsreiser i Norden, 15. juni for fritidsreiser i Norden og 20. juli for reiser fra enkelte europeiske nærliggende land.

**

Svalbard er i en sårbar posisjon, og derfor har de i praksis stengt ned øysamfunnet selv om de ikke har hatt en eneste koronasmittet.

Med en positiv utviklingen, åpner nå regjeringen for at turister fra fastlandet kan reise til Svalbard fra 1. juni.

Arbeidsplasser og næringsliv på Svalbard er helt avhengig av turister for at økonomien skal gå rundt.

Det er i tett samarbeid med lokalt reiseliv utarbeidet en veileder for hvordan reiselivet skal kunne drive smittevernforsvarlig.

Det er veldig viktig at reiselivet på Svalbard nå legger denne veilederen til grunn, og at hver virksomhet utarbeider egne planer, slik at Sysselmannen kan oppheve innreisekarantenen 1. juni.

**

Det legges opp til en gradvis åpning.

Så er det slik at beredskapen på øya og den lange evakueringstiden til fastlandet setter noen begrensninger.

Fordi kystcruise over flere dager i Svalbards farvann innebærer særlige utfordringer, trenger vi ytterligere tid på å vurdere når det kan åpnes for denne aktiviteten.

Vi vil også vurdere å begrense det totale antallet turister som besøker Svalbard til enhver tid.

Sysselmannen har varslet at innreisekarantenen for fastboende og de med jobbtilknytning eller forskeroppdrag på Svalbard oppheves allerede fra i dag kl 18. Dette gjelder altså de som kommer fra fastlandet.

Ved eventuelle fremtidige endringer i innreisekarantene til Norge, må det gjøres egne vurdering av hvilken betydning dette skal ha for Svalbard.

**

Med dette ønsker jeg dere alle en flott 17. mai, selv er jeg så heldig at jeg også i denne situasjonen skal få høre lyden av buekorps.