Historisk arkiv

Perspektivmeldingen 2021:

Et av verdens beste utgangspunkt for å lykkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I dag legger regjeringen frem Perspektivmeldingen 2021. Meldingen handler om hvilke utfordringer Norge har frem mot 2060, og regjeringens strategier for å løse dem.

– Vi har i flere år sagt at perspektivmeldingen handler om hvilke utfordringer Norge møter i fremtiden, men de er her nå. Mens det i dag står det fire i yrkesaktiv alder bak hver person i pensjonsalder, vil det i 2060 kun være to. Det betyr at utgiftene til pensjon og helse- og omsorgstjenester vokser, uten at skatteinntektene vokser like mye. I tillegg vil vi få lavere inntekter fra olje- og gassvirksomhet. Samtidig skal vi løse klimautfordringene og gjennomføre det grønne skiftet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

For å løse utfordringene frem mot 2030 og 2060, vil regjeringen føre en politikk som skaper vekst i privat sektor, økt sysselsetting og bidrar til god ressursbruk i offentlig sektor.

– Regjeringens viktigste strategi er å få flere i jobb. Da må vi skape flere jobber i privat sektor, og vi må sørge for at flere har mulighet til å delta. Et sterkt, mangfoldig og grønt næringsliv er viktig for at folk skal ha en jobb å gå til og for at vi fortsatt skal ha god vekst i levestandarden fremover, sier statsminister Erna Solberg (H).

Satsinger på utdanning, integrering, inkludering, innovasjon og effektivisering legger grunnlaget for hvordan regjeringen skal fortsette å utvikle Norge til et mer økonomisk bærekraftig velferdssamfunn.

– Norge har et av verdens beste utgangspunkt for å håndtere disse utfordringene. Vi har høy tillit i samfunnet, vi har kommet langt i den digitale omstillingen og vi har relativt høy sysselsetting, lav ledighet og et velfungerende arbeidsliv. Vi har også et omstillingsdyktig næringsliv og solide statsfinanser, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen mener at klimautfordringen må møtes gjennom offensive nasjonale tiltak og globalt samarbeid. For å nå målene i Paris-avtalen må det gjennomføres svært store utslippskutt i alle deler av verden, også i Norge. Det vil bli kostbart. Samtidig viser beregningene i Perspektivmeldingen at konsekvensene for norsk olje- og gassvirksomhet trolig ikke blir så store som mange har trodd. Det vil fortsatt være behov for nye investeringer i olje og gass. Norsk økonomi har allerede blitt mindre oljeavhengig, og vi har forutsetninger for å komme godt gjennom den omstillingen som venter.

– Den gode nyheten er at vår klimapolitikk virker. Utslippene i Norge er på vei ned. Å løse klimautfordringene vil kreve mye av oss og innebære kostnader. Men kostnadene for verden ved å la være, er langt større. Det er derfor viktig at de økonomiske mål og de målene vi har i klima- og miljøpolitikken henger sammen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). 

Skal vi skal vi opprettholde en bærekraftig økonomisk vekst i Norge er vi avhengige av at det samme skjer rundt oss, og at vi holder fast på samarbeid og samhandel. Utfordringene verden står overfor nå krever mer enn noen gang felles løsninger og vilje til omstilling.

– Koronapandemien har vist oss hvordan Norges utvikling henger tett sammen med hvordan det går ute i verden. Pandemien vil ikke være slått ned før alle verdens hjørner har tilgang på vaksine. Derfor har Norge tatt lederrollen i ACT-A-samarbeidet som skal få fart på utviklingen, produksjonen og tilgangen til tester, behandlinger og vaksiner for covid-19 verden over. Vi må ha samme innstilling til internasjonal handel og samarbeid fremover, avslutter barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).