Historisk arkiv

Åpning av Romskipet Aurora

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Andøya, 29. april 2014

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Tusen takk for at jeg får komme hit til vakre Andøya. Jeg har vært her flere ganger tidligere, senest for et drøyt år siden.

Det er storslått og vakkert mellom himmel, hav og fjell her på Andøya. Det dere arbeider med her på rakettskytefeltet er minst like storslått – og for meg også litt mystisk – nemlig rakettforskning.

Her handler det om oppskyting forskningsraketter og geofysiske observasjoner. Forskning på det nære verdensrommet og nordlysforskning. Her har Norge tradisjoner helt tilbake til Kristian Birkelands nordlysforskning tidlig i forrige århundre.

Den teknologiske utviklingen som startet med rakettskytefeltet i 1962 har bidratt til å gjøre Norge til den romnasjonen vi er i dag: Vi er et lite land, men vi er en betydelig romnasjon. Ikke minst takket være Andøya rakettskytefelt og NAROM.

I dag er dette en av Nord-Norges mest høyteknologiske og internasjonalt orienterte bedrifter. Forskere fra hele verden kommer til Andøya for å utforske nordlyset og andre fenomener i verdensrommet.

For å markere den utviklingen som har skjedd siden starten, skal dere i år også skifte navn. Fra Andøya rakettskytefelt til Andøya Space Center. Det er et navn som kommuniserer både bredden og den sterke internasjonale dimensjonen på aktivitetene som finner sted her ute i havgapet. Det gratulerer jeg dere med, og jeg ønsker Andøya Space Center lykke til videre!  

 

Vi er mange som synes det som skjer her på Andøya er spennende: Romvirksomhet vekker – som få andre ting – nysgjerrigheten for realfag og teknologi blant barn og unge.

Dette er viktig. For vi trenger flere elever som gjør det enda bedre i matematikk og realfag. Da trenger vi at enda flere ser mulighetene og utfordringene som ligger i disse fagene.

Jeg er veldig glad for at dere tar på alvor den oppgaven det er å stimulere til økt interesse for realfag og teknologifag.

I mange år har dere samlet elever, studenter og lærere fra hele verden til spennende romaktiviteter på Andøya og til ”Space Camp”.

Dette tilbudet blir nå styrket:

For med kunnskaps- og opplevelsessenteret ”Romskipet Aurora” har norsk romrelatert undervisning nå fått sitt ”moderskip”.

”Romskipet Aurora” er nettopp det det høres ut som; – et romskip som kan ta besøkende med på en reise ut i verdensrommet med kontrollstasjon og laboratorier.

Slik skal interessen for realfag blant barn og unge vekkes – og slik får studenter, lærere og folk flest spennende påfyll.

Dette handler også om verdiskaping:

For det første håper jeg dette kan gi økt tilstrømming til Andøya – av skoleelever og lærere – men også av nysgjerrige turister.

For det andre er det slik at norsk romvirksomhet i seg selv er en voksende næring, med en årlig verdiskaping på 6,3 milliarder kroner.

Dette er vel og bra, men romvirksomheten har effekter som går utover dette: Ofte ser vi eksempler på at ny teknologi tas i bruk på andre måter enn man hadde sett for seg.

Et spennende eksempel på dette er bedriften Ideas på Fornebu.

De produserte detektorer for medisinsk bruk, følsomt måleutstyr som registrerte stråling fra kreftsvulster.

For mer enn ti år siden fikk Ideas i oppdrag å videreutvikle detektoren slik at den kunne brukes på romteleskopet Swift.

Der var oppgaven å oppdage stråling fra gammaglimt - de kraftigste og fjerneste eksplosjonene i verdensrommet.

Denne videreutviklingen og tilpasningen til bruk i rommet førte til at detektorene ble langt mer følsomme og krevde mindre energi.

Med støtte fra blant annet Norsk Romsenter videreutviklet de gammastråledetektoren til medisinsk bruk, slik at den i dag kan oppdage svært små brystkreftsvulster.

 

For at vi skal fortsette å finne frem til slike gode løsninger, så er det én ting som er sikkert:

I møte med fremtidens muligheter og utfordringer kommer vi til å trenge flere flinke realister, teknologer og utviklere. Her vil ”Romskipet Aurora” spille en viktig rolle.

Her vil utallige barn og unge – men helt sikkert også mange voksne – få lære om verdensrommet og om romvirksomhetens betydning for samfunn og næringsliv.

Om litt skal jeg få æren av å foreta den offisielle åpningen ved å klippe snoren inn til «Romskipet Aurora», så jeg nøyer meg nå med å gratulere dere alle med dagen!