Forsiden

Historisk arkiv

Tale ved markering av treårsdagen for 22. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Oslo, 22. juli 2014

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

På denne dagen for tre år siden ble 77 mennesker drept.

Åtte av dem her i regjeringskvartalet, 69 på Utøya.

22. juli er en dato som for alltid har brent seg fast i minnet.

Dagen i dag er en dag for å minnes, for å sørge og for å markere.

 

Tre år har gått siden terroren rammet.

For dem som mistet en av sine kjære er sorgen og savnet fremdeles overveldende.

For dem som overlevde terroren i regjeringskvartalet eller på Utøya er minnene og følelsene ennå sterke.

For dem som risikerte livet for å redde andre kan det være vanskelig å leve livet videre som før.

Mange har fortsatt behov for hjelp og oppfølging.

 

22. juli satte oss på prøve. Vi svarte med samhold. Vi svarte med å ta vare på hverandre.

Samholdet er like viktig i dag – tre år senere.

 

Jeg vil takke Jens Stoltenberg for det lederskapet han som statsminister viste i krisen.

Kjære Jens, du viste vei i den tunge tiden etter 22. juli.

Det var av uvurderlig betydning for oss alle. Og den betydningen vil aldri blekne.

 

***

 

Vi kan aldri gjøre om på det som skjedde 22. juli 2011.

Men som samfunn må vi arbeide for at vi skal stå bedre rustet mot uønskede hendelser.

 

Tragedien viste oss at det er nødvendig å styrke beredskapen i Norge.

Bedre etterretning, mer politi og en sterkere beredskapskultur er avgjørende for å forebygge og begrense vår sårbarhet.

Men vi kan ikke verge oss mot alle farer gjennom beredskapstiltak.

Det viktigste vi kan gjøre for å stå opp mot radikalisering og voldelig ekstremisme er å ivareta og bygge videre på de fremste kvalitetene i samfunnet vårt.

Tilliten vi har til hverandre i Norge er vår største styrke.

Den er en forutsetning for at Norge skal være et åpent og inkluderende samfunn også i fremtiden.

Det er i alle de små fellesskapene at tilliten mellom oss bygges og forsterkes.

I barnehagen, på skolen, i idrettslaget.

 

***

 

Ansvaret for 22. juli-tragedien ligger hos gjerningsmannen alene.

Voldelig ekstremisme kan aldri unnskyldes.

Men vi må gjøre det vi kan for å forebygge den.

Vi har òg et ansvar for å se flere av dem som føler seg usynlige.

Vi må bidra til å skape positive muligheter og inkludere alle i fellesskapet.

Det er viktig for den enkelte. Og det er viktig for samfunnet.

 

***

 

Minnet om 22. juli forplikter oss alle.

Vi skal fortsette å stå opp for våre grunnleggende verdier.

Vi skal kjempe for åpenhet, toleranse og mangfold.

Vi skal jobbe hver eneste dag for å forsvare, styrke og videreutvikle det norske demokratiet.

Og vi skal være der for hverandre. Vi skal være medmennesker.

Slik hedrer vi dem som døde.