Historisk arkiv

Åpning av Den magiske fabrikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale av statsminister Erna Solberg på åpningen av Den magiske fabrikken - Greve Biogass, i Tønsberg 13. september 2016.

Sjekkes mot fremføring
Det er hyggelig å være her.

Det er en mangfoldig oppgave å være statsminister. Jeg startet dagen med å øvelseskjøre Norges første elektriske lastebil hos Asko i Oslo. I ettermiddag fikk jeg være med på åpningen av Elkem Solars nye fabrikk på Herøya. Og i kveld skal vi åpne Den Magiske Fabrikken.

Felles for disse tre besøkene er at de er gode eksempler på det grønne skiftet.

Magien som foregår her er tredelt.

For det første; her lager dere biogass basert på avfall som ellers ville gått til spille. Her får matavfall fra familier i Vestfold og Grenland nytt liv. I tillegg bruker dere store mengder husdyrgjødsel i produksjonen.

For det andre; biogassen dere lager her blir brukt til å drive blant annet busser og renovasjonsbiler i området. Når vi erstatter fossile brensler i transportsektoren med biogass, bidrar vi til reduserte klimagassutslipp.

Og for det tredje; i tillegg til biogass produserer dere også store mengder verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat.

Det er tre gode ting på en gang. Et kinderegg for god ressursutnyttelse og grønn omstilling på vei mot lavutslippssamfunnet.

Det er et tydelig eksempel på at helhetlig tenkning gir gode løsninger.

Anlegget har allerede vært i drift en periode. ble satt i drift i januar i år og må kunne regnes som et av de fremste miljø- og klimatiltakene i Vestfold.

Dersom vi skal bekjempe klimautfordringen og redusere utslippene, er det ingen tvil om at vi må ha nettopp næringsliv og industri med på laget.

Dere må være en viktig driver for grønn omstilling.

Næringslivet må være driveren for grønn omstilling, men myndighetene skal også bidra.

Vi har et virkemiddelapparat som spiller på lag med næringslivet, og som kan bidra til det grønne skiftet.

I denne sammenhengen vil jeg også skryte av det arbeidet som blir gjort i Enova. Enova skal være fleksible og langsiktige i dialogen med næringslivsaktører om gode prosjekter, og hjelpe dem fram. Kort sagt: De skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg!

I dette tilfellet har Enova støttet anlegget med 45 millioner kroner gjennom to prosjekter. I tillegg har Enova nylig vedtatt å støtte en produksjonslinje nummer to med 36,5 millioner kroner. Det er det også verdt å feire her i kveld.

Den Magiske Fabrikken er et konkret eksempel på et godt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Lokalt her i Tønsberg, så vel som nasjonalt.

Dere er et godt eksempel på at vi tar Norge i en grønnere retning, og jeg ønsker dere lykke til med videre drift og kommende utvidelser.

Da har jeg fått beskjed om at jeg skal trykke på en knapp for formelt å sette det hele i gang

Da er det en ære for meg å få lov til å erklære Den Magiske Fabrikken for offisielt åpnet!

Gratulerer med dagen!