Historisk arkiv

Hilsen til ansatte på Hydro aluminium Karmøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens tale til ledelsen og ansatte på besøket til Hydro aluminium Karmøy onsdag 17. februar 2016.

Sjekkes mot fremføring

Gratulerer med dagen!

I dag har Hydro besluttet å bygge et fullskala pilotanlegg for energi- og klimaeffektiv aluminiumsproduksjon her på Karmøy.

Dette er en god dag for alle ansatte i Hydro, men det er også en viktig dag for en grønnere industri.

Dette er den største fastlandsinvesteringen i norsk industri på over ti år. Men det er den viktigste på flere tiår.

Denne beslutningen markerer at det grønne skiftet er i gang.

Dette bidrar til utvikling av lønnsom industrivirksomhet i Norge basert på fornybare og klimavennlige energiressurser.

Ambisjonene er ikke små, målet deres er å produsere aluminium med verdens laveste klimagassutslipp. Det fortjener en applaus!

Hydros beslutning om å bygge ut hadde ikke vært mulig uten politisk vilje.

Jeg vil derfor også takke olje- og energiminsteren og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti.

Det er Hydro som har besluttet å investere, men jeg vil trekke frem to forhold som har vært viktige på veien:

For det første, Regjeringen satser stort på Enova for å bidra til at industrien kan utvikle nye klimavennlige teknologiske løsninger. Nå ser vi at støtteordningene treffer på god måte. Enovas tilsagn på 1,5 mrd. kroner til prosjektet er den største støtten Enova noen gang har gitt. Det er jeg glad for!

For det andre, vi legger rammevilkårene til rette.

Innenfor dagens konsolideringsmodell – dere vet alle hva det er – får  norske industriselskaper mulighet til å sikre seg forutsigbar tilgang til kraft.

Vi sikter på å sende et lovforslag til Stortinget så snart som mulig.

Vi ønsker å legge til rette for nye og grønne arbeidsplasser i Norge. Arbeidsplasser som bygger på innovasjon og forskning.

Arbeidsplasser som utnytter det store konkurransefortrinnet som vannkraften vår er, for å bygge opp grønn industri.  

Jeg gleder meg til å se hva dere får til. Og vi politikere ser fram til å jobbe med dere.

Hydro bygde landet for hundre år siden. Nå leder dere an i det grønne skiftet.

Takk for meg!