Historisk arkiv

Taler og innlegg

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen 25. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo, 25. november 2020.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Vi har fremdeles for mye smitte og et høyt nivå av smittespredning sammenlignet med situasjonen for få uker siden.

Vi ser nå en antydning til utflating i tallet på nye smittetilfeller og nye sykehusinnleggelser.

Det er positive nyheter. Men det er for tidlig å si om smitteverntiltakene som ble innført i begynnelsen av november er tilstrekkelige og vi har en varig utvikling hvor tallene går nedover.

Og selv om tallene akkurat nå ser lovende ut, kan vi ikke senke skuldrene.

Danmark har erfaring med dette. I oktober trodde de at de hadde passert toppen. Men så smalt det igjen og de opplevde en voldsom smitteøkning. Det resulterte i nye restriksjoner og strenge tiltak.

Derfor trenger vi mer tid. Vi må se en klar nedgang i smitte og ha bedre kontroll før vi vurderer å åpne for mer sosial kontakt.

Det betyr at vi må leve med de tiltakene vi har på nasjonalt nivå i minst tre uker til.

Jeg vil gjenta den veldig klare oppfordringen jeg kom med 5. november: Vi må holde oss mest mulig hjemme. Og vi må ha minst mulig kontakt med andre enn våre nærmeste. Dette gjelder fortsatt. Og det er like viktig som før.

Rundt om i landet er det store forskjeller i smittesituasjonen.

Jeg støtter de strenge tiltakene som er innført i Oslo og Bergen og områdene rundt, og så vet vi at det kan komme justeringer i lokale tiltak både der og i andre kommuner i tiden fremover.

Men jeg håper at vi om tre uker er i en situasjon som gjør det mulig med noe mer sosial kontakt i julehøytiden.

I neste uke vil regjeringen komme med enda mer konkrete råd om jule- og nyttårsfeiringen. Jeg vet at det er mange som venter på dette for å kunne planlegge.

Med økt reiseaktivitet øker sjansen for at smitte spres.

Det vil derfor uansett ikke være rom for å planlegge for de store juleselskapene og nyttårsfestene i år. Feiringen kommer til å bli annerledes.

Denne uken kom det en ny befolkningsundersøkelse som bekrefter at folk i mindre grad møter andre. Andelen som oppgir å ha vært i samlinger der det var vanskelig å holde avstand, synker. Det er bra. Samtidig oppgir 96 prosent at de følger råd og retningslinjer fra myndighetene. Tusen takk for det.

Kommunene får nå, i forbindelse med nysalderingen av 2020-budsjettet, ekstra penger for å trappe opp kontrollen med at smittevernreglene blir fulgt.

Vi har ofte sett at store utbrudd skjer når gjeldende regler og råd ikke blir fulgt.

Derfor er det viktig at kommunene er ute i forsamlingslokaler, bedehus, kinoer, kafeer og restauranter for å veilede og kontrollere.

Det legges til rette for at de minste kommunene kan få opprettet én kontrollørstilling og de mellomstore kommunene to stillinger. Store kommuner får midler til flere stillinger.

Pengene skal dekke utgifter til økt tilsyn fra og med november. Nå er det viktig at kommunene raskt kommer i gang med arbeidet. Arbeidstilsynet vil prioritere å kontrollere om arbeidsgiverne ivaretar arbeidstakernes smittevern i bransjer og yrkesgrupper der smitte er en særlig risikofaktor.

Jeg vil også si litt om vaksinearbeidet.

Allerede i vår satte regjeringen i gang arbeidet med å sikre tilstrekkelig tilgang til vaksiner til den norske befolkningen.

Stor innsats fra norsk og svensk side og europeisk solidaritet, bidro til at Norge ble en del av EUs innkjøpssamarbeid før sommeren. Det betyr at vi får være med på de avtalene EU gjør med ulike vaksineprodusenter.

I oktober besluttet regjeringen at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjons-programmet, og at det skal være gratis å vaksinere seg.

FHI leverte nylig anbefalinger knyttet til nasjonal plan for koronavaksinasjon. Regjeringen følger nå opp denne, for å sikre at vaksinasjon kan starte så snart en godkjent vaksine er tilgjengelig.

Flere vaksinekandidater er under utvikling. EU har så langt inngått avtaler med fem ulike vaksineprodusenter. Norge er omfattet av disse avtalene, og det har nylig kommet gode nyheter fra flere av disse.

På mandag fikk vi høre at vaksinen som blir utviklet av AstraZeneca og universitetet i Oxford gir en beskyttelse mot sykdom på 70 prosent,  mens vaksinen som blir utviklet av Pfizer og BioNTech skal ha en effektivitet på rundt 95 prosent. 

Dette er positive tall. Om vi sammenligner med effekten av influensavaksinen, så beskytter den i gjennomsnitt mot sykdom i ca. 60 prosent av tilfellene. Nå skal legemiddelmyndighetene vurdere det samlede datagrunnlaget fra vaksinestudiene.

Det er håp om at legemiddelmyndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr i så fall at vi forhåpentligvis kan starte vaksinering av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021.

Koronapandemien rammer hele verden. Og jeg er opptatt av at Norge skal være en pådriver for å finne de gode, globale løsningene.

Vi har bidratt med betydelige summer for at også lav- og mellominntektsland skal få tilgang til vaksiner. Men det er behov for mer penger.

Derfor var jeg i forrige uke med på å be G20-landene om å bidra til finansieringen av disse løsningene. I helgen kom det en positiv uttalelse fra lederne i verdens 20 største økonomier, da G20-toppmøtet ble avsluttet med å love en rettferdig global fordeling av koronavaksinene. Vi skal følge med på at ordene følges opp med handling.

Vi har levd med strenge tiltak denne høsten. Vi treffer færre folk, vi har mindre sosial kontakt og vi savner å klemme litt flere enn de aller nærmeste.

Om noen dager går vi inn i adventstiden. Det er vanligvis en tid der vi legger ekstra vekt på å kose oss med venner og kjente, og vi legger planer for juleferien.

Julen kommer til å bli annerledes i år. Vi må treffe færre folk enn vi gjør i en normal jul. Og neste uke kommer vi som sagt med enda mer konkrete råd knyttet til dette.

Før vi kan lette på tiltakene må vi ha en tydelig nedgang som viser at vi har fått bedre kontroll med smittespredningen enn vi har nå.

Derfor må vi fortsatt:

  • Holde minst en meter avstand
  • Holde hendene rene
  • Holde oss hjemme hvis vi er syke
  • Og holde antallet personer vi møter nede

Jeg vet at det er krevende for alle, men det er lys i tunnelen. Det er viktig å holde ut.

Nå skal Henrik si noe om ledighetstallene. Deretter skal Camilla Stoltenberg si litt mer om smittesituasjonen, før vi åpner for spørsmål. Da er også helseministeren og Helsedirektoratet til stede for å svare.